«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om upphandling):
Pöytyän kunta : Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019110
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441694
Anbud 17.10.2019 klo 10.00 senast under adress:

https://permalink.mercell.com/112370865.aspx

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om upphandling
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pöytyän kunta
Nationellt registreringsnummer:1929519-5
Postadress:Kehityksentie 6
Postnummer:21800
Ort:Pöytyä
Land:Finland
E-post:elina.lindstrom@juhaconsulting.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://permalink.mercell.com/112370865.aspx
Upphandlarprofil: (URL)http://www.poytya.fi/
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Auran kunta
Nationellt registreringsnummer:0132103-3
Ort:Aura
Land:Finland
E-post:elina.lindstrom@juhaconsulting.fi
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Allmän adress: (URL)www.aura.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Pöytyän kunta
Nationellt registreringsnummer:1929519-5
Ort:Pöytyä
Land:Finland
E-post:elina.lindstrom@juhaconsulting.fi
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Allmän adress: (URL)www.poytya.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://permalink.mercell.com/112370865.aspx

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://permalink.mercell.com/112370865.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Auran ja Pöytyän kunnat pyytävät tarjouksia kasvatus- ja perheneuvolapalveluista ajalle 1.1.2020 – 31.12.2022. Optio ajalle 1.1.2023 – 31.12.2024.

Osoite, johon tarjoukset on lähetettävä: https://permalink.mercell.com/112370865.aspx

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300000 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Auran ja Pöytyän kuntien väestölleen tarjoamat kasvatus- ja perheneuvolapalvelut.

Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.

Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteena on tukea Auralaisten ja Pöytyäläisten lasten ja nuorten kehitystä, vanhemmuuden tukemista heidän kasvatustehtävässään sekä pari- ja perhesuhteiden vahvistamista.

Arviot vuotuisista asiakasmääristä:

Aurassa yli 18 vuotiaita 45 ja lapsia 40

Pöytyällä yli 18 vuotiaita 70 ja lapsia 46

II.2.6) Uppskattat värde
300000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
17.10.2019 10:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643314
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka