«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Merikarvian kunta / yhteyspiste: Porin kaupungin hankintapalvelut : Koti- ja laitosaterioiden kuljetuspalvelut

17.09.2019 15:25
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019106
Anbud 24.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Merikarvian kunta / yhteyspiste: Porin kaupungin hankintapalvelut
FO-nummer 0137323-9
Gatuadress PL 121
Postnummer 28101
Postanstalt Pori
Land Finland
Telefon +358447011221
E-postadress tarjous@pori.fi
Webbadress (URL) https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=252775&tpk=9dc00fa5-0042-49e7-b52f-97b6f07b7ade
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Koti- ja laitosaterioiden kuljetuspalvelut
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
Merikarvia /ateriakuljetuspalvelut
Kort beskrivning av upphandlingen

Tarjouspyyntö koskee Merikarvian kunnan alueen kotiaterioiden ja laitosaterioiden kuljetuspalveluja sopimuskaudella 1.1.2020 - 31.12.2021. Tarjouspyyntöön sisältyy mahdolliset 1 + 1 optiovuotta. Hankinnan kuljetuskohteet ovat: 1. Vanhuspalveluiden kotihoidon asiakkaiden aterioiden kuljettaminen koteihin Merikarvialla 2. Merikarvian laitosaterioiden kuljettaminen (Wassa ja työkeskus) Kuljetuskohteiden sisältöä avattu tarkemmin kohdassa "hankinnan taustaa". Liitteessä 1 mainittu esimerkkireitit. Aterioiden lisäksi kuljetuspalvelu sisältää asiakkaille toimitettavat asiakirjat kuten mm. ruokalistoja, dokumentteja yms. tiedotteita. Osatarjouksia ei hyväksytä.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Nej
Huvudföremål
Huvudordlista
Catering för privata hushåll. (55521000-8)
Huvudordlista
Måltidsleveranser. (55521200-0)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Merikarvia (K484)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen muu erityinen palveluhankinta, jotka kilpailutetaan hankitalain luvun 12 mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014)

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
24.10.2019 12.00
Ytterligare upplysningar

Tarjoukset avataan aikaisintaan yllä mainittuna ajankohtana. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka