«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS / Talonrakennus-, Sähkö(A)- ja LVI(A)-töiden valvontapalvelu

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019100
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441466

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0725937-3
Postadress:Valto Käkelän katu 3
Postnummer:53130
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Telefon:+358 401633614
E-post:eksote.hankinnat@eksote.fi
Nuts-kod:Etelä-Karjala (FI1C5)
Allmän adress: (URL)http://www.eksote.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS / Talonrakennus-, Sähkö(A)- ja LVI(A)-töiden valvontapalvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena olivat asiantuntijapalvelut valvontapalveluun. Kohteet ovat ensisijaisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän omistaman Etelä-Karjalan keskussairaala-alueen (Kahilanniemi, 53130 Lappeenranta) kohteita ja Lappeenrannan kaupungin alueelta Eksoten toimitilat. Palvelua voidaan tarvita myös muissa Eksoten toimipisteissä. Lisäksi Eksoten joko kokonaan tai osittain omistamilla tai perustettavilla kiinteistöosakeyhtiöillä tai tytäryhtiöillä on oikeus tilata töitä tämän hankinnan ehdoilla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä jakson VI lisätiedoissa.
Del nr:
0
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta oli kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Oli kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Valvontapalvelu: talonrakennus
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde oli kuvattu liitteessä 1 Palvelukuvaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Oli kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Valvontapalvelu: sähkötyöt (A)
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde oli kuvattu liitteessä 1 Palvelukuvaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Oli kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Valvontapalvelu: LVI(A)-työt
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde oli kuvattu liitteessä 1 Palvelukuvaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Oli kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-390864

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Valvontapalvelu: talonrakennus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Valvontapalvelu: sähkötyöt (A)

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Valvontapalvelu: LVI(A)-työt

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
0
Benämning på upphandlingen:
Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä jakson VI lisätiedoissa.

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Päätös: Hankintamenettely A14/2019 TALONRAKENNUS-, SÄHKÖ(A)- JA LVI(A)-TÖIDEN VALVONTAPALVELU päätetään keskeyttää. Perustelut: Hankintailmoituksessa on ollut tekninen virhe, jonka takia osatarjouksen tekeminen ei ole ollut mahdollista tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintailmoituksen korjaaminen ei ole mahdollista, koska korjausilmoitus on jätettävä HILMA-järjestelmään viimeistään 48 tuntia ennen tarjousten jättämisen määräaikaa. Virhe havaittiin 17.9.2019. Hankintalain (1397/2016) 125 pykälän mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Tiedoksi: Hankintayksikkö julkaisee uuden hankinta-ilmoituksen mahdollisimman pian.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka