«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä : HSY IT-Palvelupisteuudistus TP 14/19

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019089
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-444502

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2274241-9
Postadress:PL 100
Postnummer:00066
Ort:HSY
Land:Finland
Kontaktperson:Hannu Toivonen
Telefon:+358 915611
E-post:hankinnat@hsy.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hsy.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
HSY IT-Palvelupisteuudistus TP 14/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Help-desk- och stödtjänster. (72253000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat HSY:n peruskäyttäjäpalvelut (loppukäyttäjäpalvelut): työasema, mobiililaitteet, peruskäyttäjäohjemistot, verkkotulostus, kokous- ja AV-tekniikka, IT-palvelupiste sekä lähituki. Hankinta sisältää laitteet sekä näihin liittyvät tukitehtävät ja kehittämisen, tarpeelliset siirtotehtävät ja siirtoprojektin sekä muut käynnistys- ja palvelun päättämistehtävät. Hankinta sisältää myös mahdollisuuden tilata toimittajalta peruskäyttäjäpalveluun liittyviä pienkehitys- ja kehitystehtäviä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen palveluhankinta, joka toteutetaan neuvottelumenettelynä.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 061-142619

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
HSY IT-Palvelupisteuudistus TP 14/19

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:InfoCare Oy
Nationellt registreringsnummer:1909322-7
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka