«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Vantaan kaupunki : Ajoneuvojen hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019078
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-440323
Anbud 23.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=249400&tpk=f691e971-0431-4669-a6ae-bcae5f183b75

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Postadress:Pl 1100
Postnummer:01030
Ort:Vantaan kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Sirpa Apell
Telefon:+358 983911
E-post:sirpa.apell@vantaa.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)http://www.vantaa.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaa

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=249400&tpk=f691e971-0431-4669-a6ae-bcae5f183b75
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ajoneuvojen hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle
Referensnummer:
VD/5962/02.08.00.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Motorfordon. (34100000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Vantaan kaupungin hankintakeskus pyytää tarjouksia liikelaitoksena toimivalle Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle seuraavista uusista (markkinoilla olevista uusimmista malleista) ajoneuvoista: Farmariautot 20 kpl Miehistönkuljetusautot 3 kpl Monikäyttöautot 3 kpl Ajoneuvojen tekniset vähimmäisvaatimukset on lueteltu liitteissä 1, 2 ja 3. Tarjoajan tulee laatia tarjous siten, että antaa vastauksen ja tekniset tiedot liitteiden jokaiseen kohtaan, liitteissä olevassa järjestyksessä. Hankintaan valitaan yksi kokonaisvastuullinen toimittaja. Tarjoajan tulee antaa hinta myös vaihtoautoille (26 kpl), jotka on lueteltu tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit, yhteiset kriteerit / tiedot". Tarjottuja vaihtoautojen hintoja ei vertailla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ajoneuvojen hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:23.10.2019 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka