«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Veikkaus Oy : NOTICE OF SUSPENSION : Gaming Point of Sale Terminals' and Applications' Life Cycle Services

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019066
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441467

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Veikkaus Oy
Nationellt registreringsnummer:2765220-1
Postadress:PL 1
Postnummer:01009
Ort:Veikkaus
Land:Finland
E-post:lars.heino@veikkaus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.veikkaus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
State owned limited company
I.5) Huvudsaklig verksamhet
National gambling games' operations

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
NOTICE OF SUSPENSION : Gaming Point of Sale Terminals' and Applications' Life Cycle Services
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Spel- och vadhållningstjänster. (92350000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Aim of the procurement is to enable Veikkaus to rebuild and combine its sales services into its own new sales application, which shall be implemented into around 1,000 - 5,000 new point of sale terminals. So, Veikkaus is looking for around 5 000 new sales terminals and peripherals and their life cycle services. These life cycle services are divided in two categories: device services and Services for software development.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Speltjänster. (92351000-6)
IT-tjänster. (72222300-0)
Programuthyrare. (72416000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Veikkaus will replace its existing three (3) sales terminals with a new one. In addition an important fact of Veikkaus' sales renewal is that the amount of POS is decreasing and that is why Veikkaus intends to purchase approximately 1000 - 5000 sales terminals. Veikkaus will commit to purchasing 1000 sales terminals based on this procurement procedure. All other indications of purchase volumes are only estimations and shall not be considered obliging for Veikkaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tenderer Criteria (GSTs' Procurement Criteria and Scoring)18.41
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): GSTs requirements22.54
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): TMS Saas Requirements (GSTs' Procurement Criteria and Scoring)14.29
Pris 44,76
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

The term of the procurement agreement is fixed 48 months after which the procurement agreement will automatically continue with a non-fixed-term with the possibility for both parties to terminate the agreement with a notice of termination (9 and 12 months respectively).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 118-289930

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
NOTICE OF SUSPENSION : Gaming Point of Sale Terminals' and Applications' Life Cycle Services

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Veikkaus Oy has decided to suspend wholly the tendering procedure concerning Gaming Point of Sale Terminals’ and Applications’ Life Cycle Services. Board of Veikkaus has decided to update Veikkaus' strategy last week and the means of implementation regarding responsible gaming and identified gaming. Due to the state-owners' intent the lottery legislation will also be under scrutiny. All of this may affect the technical requirements and schedule of implementations of sales terminals and their lifecycle services.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka