«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Veikkaus Oy : Pentaho ETL -tietomallinnus työkalun lisenssi

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019059
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441671

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Veikkaus Oy
Nationellt registreringsnummer:2765220-1
Postadress:PL 1
Postnummer:01009
Ort:Veikkaus
Land:Finland
Telefon:+358 943701
E-post:hankinnat@veikkaus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.veikkaus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtion omistama yhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Rahapelit

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Pentaho ETL -tietomallinnus työkalun lisenssi
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on lisenssi Pentaho ETL-tietomallinnustyökaluun.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 299000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on lisenssi Pentaho ETL-tietomallinnustyökaluun.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Pentaho ETL -tietomallinnus työkalun lisenssi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
5.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:High Information Systems Oy
Nationellt registreringsnummer:2563856-1
Ort:Lahela
Land:Finland
E-post:porokka@hi-is.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:299000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

Hankinta toteutetaan suorahankintana perustuen 40 §:n seuraavaan kohtaan: 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Teknisistä yhteensopivuussyistä vain Pentaho-ohjelmisto on soveltuva.

«« Tillbaka