«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
TeeSe Botnia Oy Ab : Mainostoimisto- ja viestintäpalvelut

17.09.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019055
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-438581

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:TeeSe Botnia Oy Ab
Nationellt registreringsnummer:2859365-3
Postadress:Sorakatu 2-4
Postnummer:65100
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Kaasalainen
Telefon:+358 401906237
E-post:minna.kaasalainen@teese.fi
Nuts-kod:Pohjanmaa (FI195)
Allmän adress: (URL)http://www.teese.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Vaasan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0209602-6
Postadress:PL 3
Postnummer:65101
Ort:Vaasa
Land:Finland
E-post:hankintapalvelut@vaasa.fi
Nuts-kod:Vaasa (K905)
Allmän adress: (URL)http://www.vaasa.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yhteishankintayksikkö

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mainostoimisto- ja viestintäpalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reklam och marknadsföring. (79340000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

TeeSe Botnia Oy Ab valmistelee kilpailutusta mainostoimisto- ja viestintäpalveluista omistajayhteisöidensä käyttöön. Suurin kilpailutettavan sopimuksen käyttäjäyhteisö on Vaasan kaupunki ja sen yksiköt sekä kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt. Kilpailutuksen tavoitteena on luoda puitejärjestely useamman toimittajan kanssa 1.1.2020 alkavalle toistaiseksi voimassaolevalle sopimuskaudelle. Puitejärjestelyyn valittavien tarjoajien lukumäärää on tarkoitus rajata mm. toimijoiden ja toimintaympäristön hallitsemiseksi, toimintavarmuuden takaamiseksi sekä määrän pitämiseksi tarkoituksenmukaisena.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Alustavan suunnitelman mukaan kilpailutettavia palveluita ovat markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu- ja toteutuspalvelut. Kilpailutettavat palvelut kohdistuvat esim. seuraaviin osa-alueisiin: - Graafinen suunnittelu ja taitto (sisältää mm. yksittäisten painotuotteiden suunnittelu ja taitto, ilmoitusten suunnittelu ja toteutus, mainosteippausten suunnittelu ja toteutus) - Sosiaalisen median ja muun sähköisen median sisällöntuotanto (tuotettavan sisällön suunnittelu, toteutus ja seuranta) - messu- ja tapahtumamateriaalien suunnittelu, toteutus ja rakentaminen - toimitustyö (artikkeleiden toimittaminen) - videotuotanto (videoiden suunnittelu, tuotanto, lopputuotanto, animointi, toimittaminen) - kokonaisvaltaiset mainostoimisto- ja viestintäpalvelut (isot kokonaisuudet; kampanjat, strategia ja toimenpidesuunnitelmat, sisällön suunnittelu ja tuotanto, konsultointi)

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
22.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kyseessä on ennakkoilmoitus ja tietopyyntö. Tällä ennakkoilmoituksella ja tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita toimittajia sekä tarkastella hankintakokonaisuuden tarkoituksenmukaista kilpailutustapaa. Hankinnasta kiinnostuneet toimittajat voivat halutessaan esittää näkemyksiä sekä kysymyksiä tulevaa kilpailutusta ja hankintakokonaisuutta koskien TeeSe Botnia Oy Ab:n yhteyshenkilölle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: minna.kaasalainen@teese.fi. Kommentit toivotaan 6.10.2019 mennessä. Toimittajilta toivotaan kommentteja erityisesti puitejärjestelyn toimintamallia, eri osakokonaisuuksien ryhmittelyä, hinnoittelua sekä palveluille asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja laadullisia kriteerejä koskien. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tämä ilmoitus ei myöskään sido TeeSe Botnia Oy Ab:tä toteuttamaan hankintaa ennakkoilmoituksen mukaisena tai lainkaan. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista. Lopullisen tarjouspyynnön ryhmittely voi esim. poiketa tämän ilmoituksen ryhmittelystä ja tarjouspyynnöstä voidaan poistaa tai siihen voidaan lisätä osia. *** TeeSe Botnia Oy Ab toimii omistajiensa yhteishankintayksikkönä ja vastaa yhteishankintasopimusten kilpailuttamisesta, päätöksenteosta ja sopimushallinnasta tavara- ja palveluhankinnoissa. TeeSen kilpailuttamien sopimusten käyttäjiksi voivat sitoutua seuraavat yhteisöt tytäryhteisöineen: Vaasan kaupunki, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Maalahden kunta, Laihian kunta, Mustasaaren kunta, Närpiön kaupunki, Isokyrön kunta, Korsnäsin kunta, Kristiinankaupunki sekä muut yhteisöt, jotka TeeSen suoran tai välillisen omistuksen perusteella voivat käyttää yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia. Vaasan kaupunki on sitoutunut tähän hankintaan sen toteutuessa etukäteen.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka