«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Espoon kaupunki : Henkilö- ja materiaalikuljetusten välitys- ja hallintapalvelu

17.09.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019052
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-438793
Anbud 17.10.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=249998&tpk=6310a62c-5ad3-4da0-9f11-20c2752a9103

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0101263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
Telefon:+358 981621
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Lohjan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1068322-0
Ort:Lohja
Land:Finland
E-post:kirjaamo@lohja.fi
Nuts-kod:Lohja (K444)
Allmän adress: (URL)http://www.lohja.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Nationellt registreringsnummer:2187280-1
Ort:Nummela
Land:Finland
E-post:posti@karviainen.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)http://www.karviainen.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Siuntion kunta
Nationellt registreringsnummer:0131156-4
Ort:Siuntio
Land:Finland
E-post:siuntio@siuntio.fi
Nuts-kod:Siuntio (K755)
Allmän adress: (URL)http://www.siuntio.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Hangon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0103166-9
Ort:Hanko
Land:Finland
E-post:kirjaamo@hanko.fi
Nuts-kod:Hanko (K078)
Allmän adress: (URL)http://www.hanko.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Raaseporin kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0131297-0
Ort:Raasepori
Land:Finland
E-post:raasepori@raasepori.fi
Nuts-kod:Raasepori (K710)
Allmän adress: (URL)http://www.raasepori.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kauniaisten kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0203026-2
Ort:Kauniainen
Land:Finland
E-post:kirjaamo@kauniainen.fi
Nuts-kod:Kauniainen (K235)
Allmän adress: (URL)https://www.kauniainen.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kirkkonummi
Nationellt registreringsnummer:0203107-0
Ort:Kirkkonummi
Land:Finland
E-post:kirjaamo@kirkkonummi.fi
Nuts-kod:Kirkkonummi (K257)
Allmän adress: (URL)https://www.kirkkonummi.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Inkoo
Nationellt registreringsnummer:0126293-4
Ort:Inkoo
Land:Finland
E-post:inkoo@inkoo.fi
Nuts-kod:Inkoo (K149)
Allmän adress: (URL)https://www.inkoo.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=249998&tpk=6310a62c-5ad3-4da0-9f11-20c2752a9103
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Henkilö- ja materiaalikuljetusten välitys- ja hallintapalvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5), Med operatör (PB05-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta henkilö- ja materiaalikuljetusten hallinta- ja välityspalveluista. Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus", sekä muissa liitteissä.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kundvård. (79342320-2)
Vägtransporter. (60100000-9)
"Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster." (63000000-9)
Taxitjänster. (60120000-5)
Icke-reguljär passagerartransport. (60140000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuksen on alustavasti määrä alkaa 1.12.2019, kuitenkin niin, että Sopimus tulee voimaan vasta allekirjoitushetkellä. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Kuljetusvälitys- ja hallintapalvelu käynnistetään asteittain sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hankinnan kohteena on kuljetusten välitys- ja hallintapalvelu Länsi Uudenmaan alueella (Espoo, Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Kauniainen, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Karviaisen kuntayhtymä (sis. Karkkila ja Vihti)). Espoon kaupunki tulee tekemään hankintapäätöksen kaikkien em. kuntien ja kuntayhtymän puolesta. Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan yksi palveluntuottaja ja yksi varatoimittaja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu75
Pris 25
II.2.6) Uppskattat värde
20000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.12.2019 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvataan lisähankintamahdollisuudet.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
17.10.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 12 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:17.10.2019 14:00
Plats: Espoon kaupunki, Hankintakeskus
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjouksen vastaanottamisen määräajan jälkeen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka