«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Raahen kaupunki : Työkonepalvelut (kesä- ja talvikunnossapito)

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019051
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441225

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Raahen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1791817-6
Postadress:Rantakatu 50
Postnummer:92100
Ort:Raahe
Land:Finland
Kontaktperson:Maire Ylisirniö
Telefon:+358 444394306
E-post:maire.ylisirnio@raahe.fi
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Allmän adress: (URL)http://www.raahe.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työkonepalvelut (kesä- ja talvikunnossapito)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster. (90000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia työkonepalveluista ajalle 1.10.2019 - 30.9.2022. Puitesopimukseen valitaan vähintään kolme toimijaa / konelaji. Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Raahen koulutuskuntayhtymälle, Raahen kaupungin konseriniyhtiöille sekä säätiöille. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Raahen koulutuskuntayhtymä, konserniyhtiöt sekä säätiöt tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä. Tarjousten vastaanottamisen määräaika 30.5.2019 klo 12:00.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2600000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Raahen kaupungin työkonepalvelut vyöhyke 1.
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster. (90000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Raahen seutu (S174)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia työkonepalveluiden puitesopimukseen ajalle 1.9.2019 - 30.9.2022. Puitesopimukseen valitaan vähintään 3 palveluntuottajaa / konelaji Tarjouspyyntö on jaettu osiin (kahteen vyöhykkeeseen): 1. Vyöhyke 1 2. Vyöhyke 2 Vyöhykejaosta on kartta tarjouspyynnön liitteenä. Tarjouspyyntö on jaettu osiin myös vyöhykkeiden sisällä olevien kohteiden (konenlajien yms.) mukaisesti. Osatarjoukset vyöhykkeiden sisällä hyväksytään. Raahen kaupungin tekninen keskus hankkii palvelut puitejärjestelyin. Raahen kaupunki voi myös pyytää puitejärjestelyyn valituilta palveluntoimittajilta kokonaishintaisia tarjouksia valitsemistaan kohteista. Tarjouksessa annettujen tuntihintojen tulee sisältää kaikki kustannukset, mitä palveluntoimittaja haluaa sopimuskauden aikana tilaajalta veloittaa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta 100
Pris Halvin hinta
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optio 1 vuosi

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Raahen kaupungin työkonepalvelut vyöhyke 2.
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster. (90000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Raahen seutu (S174)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia työkonepalveluiden puitesopimukseen ajalle 1.9.2019 - 30.9.2022. Puitesopimukseen valitaan vähintään 3 palveluntuottajaa / konelaji Tarjouspyyntö on jaettu osiin (kahteen vyöhykkeeseen): 1. Vyöhyke 1 2. Vyöhyke 2 Vyöhykejaosta on kartta tarjouspyynnön liitteenä. Tarjouspyyntö on jaettu osiin myös vyöhykkeiden sisällä olevien kohteiden (konenlajien yms.) mukaisesti. Osatarjoukset vyöhykkeiden sisällä hyväksytään. Raahen kaupungin tekninen keskus hankkii palvelut puitejärjestelyin. Raahen kaupunki voi myös pyytää puitejärjestelyyn valituilta palveluntoimittajilta kokonaishintaisia tarjouksia valitsemistaan kohteista. Tarjouksessa annettujen tuntihintojen tulee sisältää kaikki kustannukset, mitä palveluntoimittaja haluaa sopimuskauden aikana tilaajalta veloittaa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Halvin hinta100
Pris halvin hinta
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optio 1 vuosi

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 080-192189

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Raahen kaupungin työkonepalvelut vyöhyke 1.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:46
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:46
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Eka-asennus
Nationellt registreringsnummer:FI22976178
Postadress:Palonkyläntie 20
Postnummer:92160
Ort:Saloinen
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kallio Hannu Oy
Nationellt registreringsnummer:FI12667910
Postadress:Koskelinintie 22
Postnummer:92120
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kone- ja kaivuupalvelu Heikkilä OY
Nationellt registreringsnummer:22835287
Postadress:Vanhakankaantie 16
Postnummer:86210
Ort:Petäjäkoski
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Koneurakointi Pekka Majava
Nationellt registreringsnummer:FI12585261
Postadress:Impolantie 34
Postnummer:92140
Ort:Pattijoki
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kuljetus Haikara Oy
Nationellt registreringsnummer:0602524-1
Postadress:Eräkatu 7
Postnummer:92130
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kuljetuspolar
Nationellt registreringsnummer:FI01950200
Postadress:Joutsentie 11
Postnummer:84100
Ort:Ylivieska
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Maanrakennus E. Majava Oy
Nationellt registreringsnummer:FI05049161
Postadress:Konekuja 4
Postnummer:92120
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Maanrakennus Sippala
Nationellt registreringsnummer:FI06575999
Postadress:Kesäläntulli 1
Postnummer:92130
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Raahen Bitumikate Ky
Nationellt registreringsnummer:05226498
Postadress:Harjukatu 5
Postnummer:92100
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Rannikon vesirakennus Oy
Nationellt registreringsnummer:2769641-5
Postadress:Tuukkiojantie 19
Postnummer:92160
Ort:Saloinen
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Reijo Mehtälä Oy
Nationellt registreringsnummer:FI04986970
Postadress:Ristikarintie 53
Postnummer:92100
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:T:mi Janne-Pekka Kerttula
Nationellt registreringsnummer:FI12524506
Postadress:Kirkkoluodontie 50
Postnummer:92160
Ort:Saloinen
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Tmi Jarkko Kotila
Nationellt registreringsnummer:FI24088916
Postadress:Kotilantie 6
Postnummer:86400
Ort:Vihanti
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Traktori- ja kaivinkonetyöt Jari Kotila
Nationellt registreringsnummer:1272810-3
Postadress:Kotilantie 20
Postnummer:86400
Ort:Vihanti
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Raahen kaupungin työkonepalvelut vyöhyke 2.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:46
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Eka-asennus
Nationellt registreringsnummer:FI22976178
Postadress:Palonkyläntie 20
Postnummer:92160
Ort:Saloinen
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Finn Urakointi Oy
Nationellt registreringsnummer:FI25536602
Postadress:Ylipääntie 400
Postnummer:92220
Ort:Piehinki
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Jari Nordström Ky
Nationellt registreringsnummer:2932697-9
Postadress:Paavolantie 164
Postnummer:86400
Ort:Vihanti
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Hannu Kallio Oy
Nationellt registreringsnummer:FI12667910
Postadress:Koskelinintie 22
Postnummer:92120
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kone- ja kaivuupalvelu Heikkilä OY
Nationellt registreringsnummer:22835287
Postadress:Vanhakankaantie 16
Postnummer:86210
Ort:Petäjäkoksi
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Koneurakointi Konola Oy
Nationellt registreringsnummer:FI25215059
Postadress:Pekantie 2
Postnummer:92500
Ort:Rantsila
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Koneurakointi Leo Lomu Oy
Nationellt registreringsnummer:1024957-1
Postadress:Oulaistentie 1498
Postnummer:86360
Ort:Ilveskorpi
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kuljetuspolar
Nationellt registreringsnummer:FI01950200
Postadress:Joutsentie 1
Postnummer:84100
Ort:Ylivieska
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Maanrakennus E. Majava Oy
Nationellt registreringsnummer:FI05049161
Postadress:Konekuja 4
Postnummer:92120
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Maanrakennus Sippala
Nationellt registreringsnummer:FI06575999
Postadress:Kesäläntulli 1
Postnummer:92130
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Raahen Bitumikate Ky
Nationellt registreringsnummer:05226498
Postadress:Harjukatu 5
Postnummer:92100
Ort:Raahe
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Rannikon vesirakennus oy
Nationellt registreringsnummer:2769641-5
Postadress:Tuukkiojantie 19
Postnummer:92160
Ort:Saloinen
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Tmi Jarkko Kotila
Nationellt registreringsnummer:FI24088916
Postadress:Kotilantie 6
Postnummer:86400
Ort:Vihanti
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Traktori- ja kaivinkonetyöt Jari Kotila
Nationellt registreringsnummer:1272810-3
Postadress:Kotilantie 20
Postnummer:86400
Ort:Vihanti
Land:Finland
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:200000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka