«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Raahen kaupunki : LVI-tarvikkeet (tukku- ja nouto-ostot)

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019048
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-440398

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Raahen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1791817-6
Postadress:Rantakatu 50
Postnummer:92100
Ort:Raahe
Land:Finland
Kontaktperson:Maire Ylisirniö
Telefon:+358 444394306
E-post:maire.ylisirnio@raahe.fi
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Allmän adress: (URL)http://www.raahe.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
LVI-tarvikkeet (tukku- ja nouto-ostot)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
"Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)." (44000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin tekniselle keskukselle tarjouksia LVI-tarvikkeista tukku- ja nouto-ostoista (pois lukien kaivo- ja putkitarvikkeet) sopimuskaudelle 1.10.2019 - 30.9.2021 (+optio 2 vuosi).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 400000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Raahe (K678)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin tekniselle keskukselle tarjouksia LVI-tarvikkeista tukku- ja nouto-ostoista (pois lukien kaivo- ja putkitarvikkeet) sopimuskaudelle 1.10.2019 - 30.9.2021 (+optio 2 vuotta) Raahen kaupungin konserniyhtiöt, säätiöt sekä kuntayhtymät ovat myös oikeutettuja hankkimaan LVI-tarvikkeita tämän kilpailutuksen mukaisesti. (Hankintayksiköt tekevät omat päätökset tarjousten hyödyntämisestä) Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 13.5.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 14.5.2019 klo 12.00. Tarjousten jättöaika päättyy 31.5.2019 klo 12.00.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta 100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optio 2 vuotta

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 084-199222

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
LVI-tarvikkeet (tukku- ja nouto-ostot)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Onninen Oy
Nationellt registreringsnummer:1071207-9
Postadress:Asentajantie 2
Postnummer:67600
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:400000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka