«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Raahen kaupunki : Sähkötarvikkeet (tukku- ja nouto-ostot)

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019046
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-440388

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Raahen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1791817-6
Postadress:Rantakatu 50
Postnummer:92100
Ort:Raahe
Land:Finland
Kontaktperson:Maire Ylisirniö
Telefon:+358 444394306
E-post:maire.ylisirnio@raahe.fi
Nuts-kod:Raahen seutu (S174)
Allmän adress: (URL)http://www.raahe.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sähkötarvikkeet (tukku- ja nouto-ostot)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
"Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning." (31000000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia sähkötarvikkeista tukku- ja nouto-ostoista ajalle 1.10.2019 - 30.9.2022 + optio 2 vuotta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 400000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
"Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning." (31000000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Raahen seutu (S174)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin tekniselle keskukselle tarjouksia sähkötarvikkeista tukku- ja nouto-ostoista sopimuskaudelle 1.10.2019 - 30.9.2022 (+optio 2 vuosi). Raahen kaupungin konserniyhtiöt, säätiöt sekä kuntayhtymät ovat myös oikeutettuja hankkimaan sähkötarvikkeita tämän kilpailutuksen mukaisesti (Hankintayksiköt tekevät omat päätökset tarjousten hyödyntämisestä). Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 13.5.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjousten jättöaika päättyy 31.5.2019 klo 12.00.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optio 2 vuotta

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 084-199197

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sähkötarvikkeet (tukku- ja nouto-ostot)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Onninen Oy
Nationellt registreringsnummer:1071207-9
Postadress:Mittalinja 1
Postnummer:01260
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:400000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka