«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : Klinik Pro-järjestelmän laajennus

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019041
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441374

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2844969-4
Postadress:PL 46
Postnummer:05801
Ort:Hyvinkää
Land:Finland
Kontaktperson:Riku Kosunen
Telefon:+358 407512145
E-post:riku.kosunen@keusote.fi
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Allmän adress: (URL)http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Klinik Pro-järjestelmän laajennus
Referensnummer:
KEUDno-2019-1016
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Klinik Pro-järjestelmän laajennus

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1733440.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Klinik Pro on verkkopohjainen hoidon tarpeen arvioinnin ja asioinnin palvelu, joka auttaa asiakasta (kuntalaista) aloittamaan terveysasioinnin sähköisesti kellonajasta riippumatta. Palvelun käyttäjä on Asiakkaan terveyspalveluorganisaation asiakas. Klinik Pro –järjestelmä on käytössä Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten terveysasemilla. Järjestelmä laajennetaan käyttöön koko Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän alueella koska: - terveysasemien prosessit hoitoon hakeutumisen osalta tullaan yhtenäistämään - kuntayhtymän alueella halutaan tarjota tasavertaiset palvelut kaikille asiakkaille - palvelun avulla pystytään tehostamaan hoitoon hakeutumisen prosessia

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan (fyll i uppgifterna i bilaga D1) (direktupphandling)

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Klinik Pro-järjestelmän laajennus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Klinik Healthcare Solutions Oy
Nationellt registreringsnummer:1615982-5
Postadress:Itälahdenkatu 22 B
Postnummer:00210
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 291707070
E-post:asiakaspalvelu@klinik.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1733440.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019

Bilaga D1 – Allmän upphandling (tjänster)

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga entreprenören i enlighet med de strikta villkor som anges i direktivet

3. Förklaring

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on oikeus tehdä tässä hankinnassa suorahankinta hankintalain 41 §:n perusteella. "Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. " Klinik Healthcare Solutions Oy on ainoa taho, joka pystyy toimittamaan Klinik Pro - järjestelmän ja toteuttamaan kyseisen järjestelmän laajennuksen. Suorahankinnan tekeminen on perusteltu myös 40 §:n nojalla: "2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;"

«« Tillbaka