«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Satasairaalan potilasvalvonnan hälytysten jakoratkaisu

17.09.2019 10:11
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019034
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
FO-nummer 0825915-6
Kontaktperson Kimmo Nordström
Postadress Linjatie 2
Postnummer 28430
Postanstalt Pori
Land Finland
Telefon +358447079550
E-postadress hankintapalvelut@satasairaala.fi
Fax +35826277599
Webbadress (URL) http://www.satasairaala.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Satasairaalan potilasvalvonnan hälytysten jakoratkaisu
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
19/36
Beskrivning av upphandlingen

Satasairaalassa on käytössä Philips CareEvent –potilasvalvontajärjestelmä. Järjestelmä on tarkoitus päivittää IEM-palvelimesta CareEvent- palvelimeen. Tällöin on otettavissa käyttöön mm. seuraavat uudet palvelinominaisuudet: - potilasmonitorien hälytysten ja mittausarvojen siirron mobiililaitteisiin - potilaspaikkakohtainen hoitohenkilökunnan vastuutus - hälytysten tallennus palvelimelle - kolmannen osapuolten lääkintälaitteiden hälytysten integroinnin järjes-telmään

Huvudföremål
Huvudterminologi
Patientövervakningssystem. (33195000-3)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Pori (K609)
Avtalets totala värde
60603.00 - 60603.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Philips Oy
Postadress Äyritie 4
Postnummer 01510
Postanstalt Vantaa
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintamenettelynä on suorahankinta. Peruste suorahankinnalle on hankintalain 1397/2016 40 §:n kohdan 2 mukainen: Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos: 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta; Philips CareEvent –potilasvalvontajärjestelmän ohjelmistopäivitys / -laajennus täyttää edellä mainitun suoraperusteen. Kyseessä on olemassa olevan järjestelmän päivitys ja lisäominaisuuden käyttöönotto, jonka voi teknisestä ja yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä tehdä ainoastaan alkuperäisen järjestelmän toimittanut Philips Oy.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka