«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Vantaan seurakuntayhtymä : Vantaan seurakuntayhtymä

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019019
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-443834

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan seurakuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0202774-1
Postadress:Vernissakuja 4
Postnummer:01300
Ort:VANTAA
Land:Finland
Kontaktperson:Heikki Purovirta
Telefon:+358 400250077
E-post:heikki.purovirta@finser.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Allmän adress: (URL)www.vantaanseurakunnat.fi
Upphandlarprofil: (URL)www.vantaanseurakunnat.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Seurakunta
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vantaan seurakuntayhtymä
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Försäkringar. (66510000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vantaan seurakuntayhtymän vahinkovakuutukset

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 86000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Försäkringar. (66510000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Vantaa (K092)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vantaan seutu

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vantaan seurakuntayhtymän vahinkovakuutukset

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Suojeluohjeet90
Pris 90
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-261349

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Yhteisen Kirkkoneuvoston päätös 4.9.2019

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pohjola Vakuutus Oy
Nationellt registreringsnummer:1458359-3
Postadress:Gebhardinaukio 1
Postnummer:00013
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Internetadress:www.pohjola.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:86000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:86000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019
«« Tillbaka