«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä : Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepän kiinteistöhuoltopalvelut

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018985
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441147
Anbud 18.10.2019 klo 12.00 senast under adress:
Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä
Veera Heikkilä
Linnalantie 48
Puh. +358405912325

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä
Nationellt registreringsnummer:0612155-9
Ort:Linnalantie 48
Land:Finland
Kontaktperson:Veera Heikkilä
Telefon:+358 405912325
E-post:veera.heikkila@luumaenisannointi.fi
Nuts-kod:Luumäki (K441)
Allmän adress: (URL)www.luumaki.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-018985/attachments

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kunnallinen osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepän kiinteistöhuoltopalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tjänster avseende fast egendom. (70000000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepän yhteensä 25 vuokratalokohteen kiinteistönhoitopalvelut 1.1.2020 alkaen

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepän kiinteistönhuoltopalvelut
Del nr:
1 / Taavetti
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tjänster avseende fast egendom. (70000000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Luumäki (K441)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Taavetissa olevien vuokratalojen kiinteistönhuoltopalvelut, yhteensä 17 vuokrataloa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepän kiinteistönhuoltopalvelut
Del nr:
2 / Jurvala
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tjänster avseende fast egendom. (70000000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Luumäki (K441)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepän vuokratalojen kiinteistönhuoltotehtävät Jurvalassa, yhteensä 8 vuokrataloa

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
18.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20.12.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:18.10.2019 15:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa
Tarjouspyynto.pdf
Talolista.pdf
Huolto-ohjelma.pdf
Sopimusohjelma.pdf
tarjouslomake.pdf
Joukolantie 10.pdf
Kaarretie 13.pdf
Kaarretie 15.pdf
Kaarretie 17.pdf
Kivikkotie 2.pdf
Kivikkotie 4.pdf
Korkearannantie 16.pdf
Laukuslahdentie 1.pdf
Laukuslahdentie 2.pdf
Laukuslahdentie 3.pdf
Likolahdentie 6.pdf
Matolahdentie 1.pdf
Matolahdentie 3.pdf
Matolahdentie 6-8.pdf
Mäkitie 2.pdf
Parsitie 1.pdf
Parsitie 3.pdf
Patteritie 13.pdf
Patteritie 2.pdf
Sepänkuja 5.pdf
Sepänkuja 16.pdf
Sepänkuja 18.pdf
Vallitie 2.pdf
Välitie 7.pdf
Välitie 11.pdf
«« Tillbaka