«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Suomen Hippos ry : Suomen Hippos ry, konsernin vakuutukset

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018980
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441064
Anbud 24.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=520

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Suomen Hippos ry
Nationellt registreringsnummer:0116928-9
Postadress:Tulkinkuja 3
Postnummer:02650
Ort:Espoo
Land:Finland
Kontaktperson:Tanja Mäkeläinen
Telefon:+358 207605241
E-post:tanja.makelainen@hippos.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hippos.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=520

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=520
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Julkista rahoitusta saava keskusjärjestö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Suomen Hippos ry, konsernin vakuutukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Försäkrings- och pensionstjänster. (66500000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tavoite on solmia kolmivuotinen sopimus vakuutuksista, johon kuuluvat Suomen Hippos -konsernin kaikki yritysvakuutukset, henkilöstön lakisääteiset vakuutukset, sekä ravi-, näyttely- ja muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvät tapaturmavakuutukset sekä erikoisvakuuttamiseen liittyvät tapaturma- ja vastuuvakuutukset kaikissa ravikilpailuissa hevosille ja ohjastajille.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2500000 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Försäkrings- och pensionstjänster. (66500000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Konsernin toimitilat Espoossa, sekä ravikilpailut ja näyttelyt ympäri Suomen.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Suomen Hippos ry:n ja sen omistaman tytäryhtiön Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kaikki vakuutukset seuraavasti:

Suomen Hippos ry

Yritysvakuutus:

1. Yrityskeskeytysvakuutus 3.800.000 EUR (kate)

2. Toiminnan vastuuvakuutus I

3. Toiminnan vastuuvakuutus II

4. Hallinnon vastuuvakuutus

5. Oikeudenkäyntikuluvakuutus

6. Irtain käyttöomaisuus 715.000 EUR (jälleenhankinta-arvo)

7. Kunniapalkinnot 77.000 EUR (jälleenhankinta-arvo)

Henkilöstön vakuutukset:

1. Lakisääteiset vakuutukset – Tyel, tapaturma, ryhmähenki

2. Matkavakuutus, matkustava henkilöstö

3. Tapaturmavakuutus, luottamushenkilöt

4. Tapaturmavakuutus, henkilöstö ja toimitsijat

5. Tapaturmavakuutus, Nuorisoravikerholaiset alle 18-vuotiaat

Ravikilpailutoiminta:

6. Ravikilpailijan pakollinen vastuuvakuutus

7. Ravikilpailijan pakollinen törmäysvakuutus

8. Raviohjastajan ja vastuuvalmentajan pakollinen tapaturmavakuutus

9. Raviohjastajan ja vastuuvalmentajan vapaaehtoinen täysajan tapaturmavakuutus

10. Tapaturmavakuutus, Ravikilpailuavustajat (hevostenhoitajat)

11. Tapaturmavakuutus, Ravikortti- ja poniravikurssilaiset

Suomen Hevosurheilulehti Oy

Yritysvakuutus:

13. Yrityskeskeytysvakuutus 1.900.000 EUR (kate)

14. Irtain käyttöomaisuus 40.000 EUR (jälleenhankinta-arvo)

15. Toiminnan vastuuvakuutus 500.000 EUR

Suomen Hevosurheilulehti Oy:n henkilöstön vakuutukset:

16. Lakisääteiset vakuutukset – Tyel, tapaturma, ryhmähenki

Hankintasopimuksen tavoitteena on tehdä vakuutussopimus edellä mainitusta vakuutuskokonaisuudesta vuosille 2020-2022.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
2500000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2022
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjoajan on oltava Suomen lain mukaan rekisteröity vakuutusyhtiö.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
24.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:25.10.2019 10:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen. Hankintapäätöksen tekee Suomen Hippos ry:n hallitus marraskuun kokouksessaan. Tarjouskilpailun tulokset julkaistaan marraskuun loppuun mennessä.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka