«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Yleisradio Oy : Sovelluskehittäjiä Ylen Luovien sisältöjen vuorovaikkuteisille sisällöille

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018972
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441170

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Yleisradio Oy
Nationellt registreringsnummer:0215438-8
Postadress:PL 76
Postnummer:00024
Ort:Yleisradio
Land:Finland
E-post:tarjoukset.yle@yle.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.yle.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yleisradiotoiminta

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sovelluskehittäjiä Ylen Luovien sisältöjen vuorovaikkuteisille sisällöille
Referensnummer:
YLE20190040
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tällä tarjouskilpailulla Yle haki kahta (2) senior-tason sovelluskehittäjää Luovien sisältöjen vuorovaikutuksellisten verkkosisältöjen kehittämiseen. Tehtävänä on ensisijaisesti kehittää ja ylläpitää Yle Tehtävä-kokonaisuutta ja kehittämään tämän järjestelmän päälle perustuvia sisältöprojekteja - osittain yhteistyössä muiden tiimien kanssa. Tarvittaessa ja osaamisen puitteissa tehtäviin voi kuulua myös muiden sisältöprojektien kannalta järkevien teknisten ratkaisujen kehittämistä. Tarjotut henkilöt asetettiin vertailussa saamiensa pisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Yle valitsi kaksi (2) parhaat vertailupisteet saanutta henkilöä. Valittujen henkilöiden työstä tehdään sopimus, joka on voimassa toistaiseksi molemminpuolisin irtisanomisehdoin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1580000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tällä tarjouskilpailulla Yle haki kahta (2) senior-tason sovelluskehittäjää Luovien sisältöjen vuorovaikutuksellisten verkkosisältöjen kehittämiseen. Tehtävänä on ensisijaisesti kehittää ja ylläpitää Yle Tehtävä-kokonaisuutta ja kehittämään tämän järjestelmän päälle perustuvia sisältöprojekteja - osittain yhteistyössä muiden tiimien kanssa. Tarvittaessa ja osaamisen puitteissa tehtäviin voi kuulua myös muiden sisältöprojektien kannalta järkevien teknisten ratkaisujen kehittämistä. Tarjotut henkilöt asetettiin vertailussa saamiensa pisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Yle valitsi kaksi (2) parhaat vertailupisteet saanutta henkilöä. Valittujen henkilöiden työstä tehdään sopimus, joka on voimassa toistaiseksi molemminpuolisin irtisanomisehdoin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Edellä kuvatun 2 sovelluskehittäjäresurssin lisäksi Yle varaa myöhemmin sopimuskauden aikana mahdollisuuden tilata lisää sovelluskehittäjäresursseja valituilta palveluntarjoajilta / valitulta palveluntarjoajalta. Yle voi tehdä lisähankintana enintään hankinnan kohdetta vastaavan määrän eli enintään 2 henkilön kokoaikaisen työpanoksen verran.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 095-216376

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sovelluskehittäjiä Ylen Luovien sisältöjen vuorovaikkuteisille sisällöille

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Gofore Oyj
Nationellt registreringsnummer:1710128-9
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:740000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1580000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sovelluskehittäjiä Ylen Luovien sisältöjen vuorovaikkuteisille sisällöille

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Qvik Oy
Nationellt registreringsnummer:2233151-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1580000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka