«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Yleisradio Oy : Sovelluskehittäjiä Yle News Labin verkkokehitykseen, erä 3

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018971
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441183

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Yleisradio Oy
Nationellt registreringsnummer:0215438-8
Postadress:PL 76
Postnummer:00024
Ort:Yleisradio
Land:Finland
E-post:tarjoukset.yle@yle.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.yle.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yleisradiotoiminta

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sovelluskehittäjiä Yle News Labin verkkokehitykseen, erä 3
Referensnummer:
YLE20190037
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tällä tarjouskilpailulla Yle haki kolmea (3) full stack -kehittäjää, joista kahdella on lisäksi robottijournalismin kehitykseen sopivaa osaamista, työskentelemään Yle News Labiin. Haettavien henkilöiden ensisijainen tehtävä on kehittää Yle News Labin palveluita. Tehtävä voi tarvittaessa sisältää myös Ylen muiden palvelujen kehittämistä henkilön osaamisen puitteissa. Tarjouskilpailu jaettiin kahteen osaan: 1. Full stack-kehittäjä robottijournalismin kehitykseen sopivalla osaamisella 2. Full stack-kehittäjä Yle haki osaan 1 “Full stack-kehittäjä robottijournalismin kehitykseen sopivalla osaamisella” kahta henkilöä ja osaan 2 “Full stack-kehittäjä” yhtä henkilöä. Tarjouskilpailun osaan 1 ei tullut yhtään tarjousta. Osaan 2 valitun henkilön työstä tehdään sopimus, joka on voimassa toistaiseksi, molemmin puolisin irtisanomisehdoin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 850000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tällä tarjouskilpailulla Yle haki kolmea (3) full stack -kehittäjää, joista kahdella on lisäksi robottijournalismin kehitykseen sopivaa osaamista, työskentelemään Yle News Labiin. Haettavien henkilöiden ensisijainen tehtävä on kehittää Yle News Labin palveluita. Tehtävä voi tarvittaessa sisältää myös Ylen muiden palvelujen kehittämistä henkilön osaamisen puitteissa. Tarjouskilpailu jaettiin kahteen osaan: 1. Full stack-kehittäjä robottijournalismin kehitykseen sopivalla osaamisella 2. Full stack-kehittäjä Yle haki osaan 1 “Full stack-kehittäjä robottijournalismin kehitykseen sopivalla osaamisella” kahta henkilöä ja osaan 2 “Full stack-kehittäjä” yhtä henkilöä. Tarjouskilpailun osaan 1 ei tullut yhtään tarjousta. Osaan 2 valitun henkilön työstä tehdään sopimus, joka on voimassa toistaiseksi, molemmin puolisin irtisanomisehdoin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Edellä kuvattujen sovelluskehittäjäresurssien lisäksi Yle varaa myöhemmin sopimuskauden aikana mahdollisuuden tilata lisää sovelluskehittäjäresursseja valituilta palveluntarjoajilta / valitulta palveluntarjoajalta. Yle voi tehdä lisähankintana enintään hankinnan kohdetta vastaavan määrän eli enintään 1 henkilön kokoaikaisen työpanoksen verran.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 095-216376

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sovelluskehittäjiä Yle News Labin verkkokehitykseen, erä 3

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Reaktor Innovations Oy
Nationellt registreringsnummer:1629284-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:850000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:850000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka