«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Harjavallan kaupunki / yhteyspiste: Porin kaupungin hankintapalvelut : Harjavallan kaupunki /Vinnarin päiväkoti

16.09.2019 13:24
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018967
Anbudsansökningar 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Harjavallan kaupunki / yhteyspiste: Porin kaupungin hankintapalvelut
FO-nummer 0137323-9
Gatuadress PL 121
Postnummer 28101
Postanstalt Pori
Land Finland
Telefon +358447011221
E-postadress tarjous@pori.fi
Webbadress (URL) https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=248314&tpk=311fd5fe-b0ea-4249-a329-1c4275b1118b
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Harjavallan kaupunki /Vinnarin päiväkoti
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
Vinnarin päiväkoti
Kort beskrivning av upphandlingen

Osallistumishakemus koskee Harjavaltaan (Vinnarin kaupunginosaan) KVR-urakkana rakennettavan yksikerroksinen hirsirakenteisen päiväkodin rakentamista perustuksineen täysin valmiiksi. Hanke toteutetaan omaksi tai vuokrataan. Rakennuksen bruttoala on maksimissaan 1350 brutto- m2. Päiväkoti mitoitetaan 126 lapselle sisältäen 6x22 lapsen ryhmän tilat sisältäen yhteis- ja aputilat. Urakkaan kuuluvat maanrakennus-, rakennustekniset ja LVISA- työt aputöineen sekä kone-, laite- ja irtaimisto kalustohankintoineen, sekä piha-alueen, varaston, katoksien ja aidan rakentaminen tontin ympärille. Rakennuksen valmistumisaika 15.1.2021 Varsinainen tarjouskilpailu käydään rajoitettuna menettelynä.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Harjavalta (K079)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Selektivt förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Katso kohta soveltuvuusvaatimukset.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Katso kohta soveltuvuusvaatimukset.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Ett begränsat antal lämpliga kandidater väljs ut
Ja
Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
21.10.2019 12.00
Ytterligare upplysningar

Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään valituille ehdokkaille myöhemmin.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka