«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Fimlab Laboratoriot Oy : Kokonaispalvelu: Vieritestilaite Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihapon osoittamiseen (sis. tarvikkeet, työasemasovellukset + ohjelmistot, käyttökoulutukset ja huolto- ja tukipalvelun)

17.09.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018966
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-438018
Anbud 17.10.2019 klo 23.59 senast under adress:
Fimlab Laboratoriot Oy
Marjatta Heikkilä
PL 66 / Arvo Ylpön katu 4
33013
Tampere
Puh. +358503221466

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Fimlab Laboratoriot Oy
Nationellt registreringsnummer:2392519-6
Postadress:PL 66 / Arvo Ylpön katu 4
Postnummer:33013
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Marjatta Heikkilä
Telefon:+358 503221466
E-post:tarjoukset@fimlab.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.fimlab.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/fimlab

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kokonaispalvelu: Vieritestilaite Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihapon osoittamiseen (sis. tarvikkeet, työasemasovellukset + ohjelmistot, käyttökoulutukset ja huolto- ja tukipalvelun)
Referensnummer:
T08/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Kokonaispalvelu, joka sisältää arviolta 25 kpl ammattikäyttöön tarkoitetun vieritestilaitteen (jolla osoitetaan Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihappoa testin avulla potilaan nenän ja/tai nielun sivelynäytteestä ja/tai nenänielunäytteestä) (Laite) käyttöoikeuden, tarvittavat työasemasovellukset ja ohjelmistot päivityksineen, Laitteen käytössä tarvittavat testit, reagenssit, kontrollinäytteet ja muut mahdolliset käyttötarvikkeet (pois lukien näytteenottotarvikkeet, jotka eivät sisälly hankintaan (Tarvikkeet) ) sekä Laitteen käyttäjäkoulutuksen laboratorion vastuuhenkilöille, Laitteen huolto- ja tukipalvelun ja muun tarjouspyynnössä määritelly palvelun.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Kokonaispalvelu, joka sisältää arviolta 25 kpl ammattikäyttöön tarkoitetun vieritestilaitteen (jolla osoitetaan Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihappoa testin avulla potilaan nenän ja/tai nielun sivelynäytteestä ja/tai nenänielunäytteestä) (Laite) käyttöoikeuden, tarvittavat työasemasovellukset ja ohjelmistot päivityksineen, Laitteen käytössä tarvittavat testit, reagenssit, kontrollinäytteet ja muut mahdolliset käyttötarvikkeet (pois lukien näytteenottotarvikkeet, jotka eivät sisälly hankintaan) (Tarvikkeet) ) sekä Laitteen käyttäjäkoulutuksen laboratorion vastuuhenkilöille, Laitteen huolto- ja tukipalvelun ja muun tarjouspyynnössä määritelly palvelun. Sopimuksen alkaessa Tilaaja tilaa 10 Laitetta. Sopimuskauden alkaessa tilattavat 10 Laitetta asennetaan alustavan suunnitelman mukaisesti seuraaviin toimipisteisiin: Lahden päivystys, Hämeenlinnan päivystys, Hämeenlinnan laboratorio, Jyväskylän päivystys, Tays lasten päivystys ja mahdollisesti Tays ensiapu Acuta. Alustava suunnitelma ei sido Tilaajaa. Tilaaja tilaa Sopimuskaudella Laitteita tarpeensa mukaan. Hankittava laitemäärä 25 kappaletta on arvio eikä se sido Tilaajaa. Yhdellä (1) Laitteella analysoidaan yhtenä (1) vuotena arviolta yhteensä 800 potilasnäytettä, joista kaikista 800:sta potilasnäyteestä analysoidaan influenssa A ja B ja arviolta 300:sta potilasnäytteestä analysoidaan RSV. Influenssa A ja B sekä RSV -testit saa tehdä samasta potilasnäytteestä. Testien vuosittainen kulutusmääräarvio on siis: 800 influenssa A ja B -testiä / vuosi ja 300 RSV-testiä / vuosi.Testien vuosittainen kulutusmäärä on arvio eikä se sido Tilaajaa. Kokonaispalveluun sisältyvät Laitteet, Tarvikkeet ja ohjelmistot ovat Toimittajan omaisuutta. Hankinnan hinnoitteluperiaatteena käytetään käyttökorvausperiaatetta, jolloin Toimittaja veloittaa Tilaajaa Kokonaispalvelusta: ”€ / Testi” – hinnoittelun mukaisesti. Hinnoittelun tulee sisältää kaikki Kokonaispalvelusta aiheutuvat kulut.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

+ optiokausi 24 kk.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
17.10.2019 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17.3.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:18.10.2019 07:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka