«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori : Valtori - IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) - Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut - Microsoft AD/identiteetinhallinnan asiantuntijapalvelut

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018959
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441168

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Nationellt registreringsnummer:2574261-7
Postadress:Vapaudenkatu 58
Postnummer:40100
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
E-post:kilpailutukset@valtori.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.valtori.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Valtori - IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) - Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut - Microsoft AD/identiteetinhallinnan asiantuntijapalvelut
Referensnummer:
482/02.05/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut Valtorin tuottamien Microsoft Active Directory ratkaisujen eri osa-alueisiin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 900000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut Valtorin tuottamien Microsoft Active Directory ratkaisujen eri osa-alueisiin. Asiantuntijapalvelut käsittävät Tilaajan uusien ja nykyisten Microsoft Active Directory -tuotteiden arkkitehtuurin suunnittelun ja toteutuksen, Active Directory -tuotteiden elinkaaren aikaiseen kehitykseen ja ylläpitoon liittyvän konsultoinnin sekä Active Directory-tuotteiden ratkaisujen teknisen määrittelyn, suunnittelun ja toteutuksen sekä teknisten toteutusten katselmointiin osallistumisen. Asiantuntijat tulevat toimimaan sekä projekteissa, että jatkuvan palvelutuotannon apuna. Kilpailutus koskee asiakaskohtaista sopimuskautta, joka on neljä vuotta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana. Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus ja asiakaskohtaiset vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudelta on 900 000 euroa (ilman ALV).

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Hinta70
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Laatu30
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 165-377025

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Valtori - IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) - Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut - Microsoft AD/identiteetinhallinnan asiantuntijapalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:CGI Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:0357502-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:900000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka