«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Opetushallitus : Keskeytysilmoitus: Tapahtumahallintapalvelu

17.09.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018958
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-439167

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Opetushallitus
Nationellt registreringsnummer:2769790-1
Postadress:Hakaniemenranta 6
Postnummer:00530
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295331000
E-post:paula.merikko@oph.fi
Fax:+358 295331035
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.oph.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Keskeytysilmoitus: Tapahtumahallintapalvelu
Referensnummer:
OPH-1222-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on tapahtumahallintaan käytettävän ohjelmistopalvelun toteuttaminen ja ylläpito (SaaS, Software as a Service). Palvelua käytetään tapahtumien järjestämiseen sekä markkinoinnin, asiakastietojen, maksuliikenteen, viestinnän ja raportoinnin hallintaan. Hankinnan kohteeseen kuuluu palveluratkaisun toteutus valmisohjelmistolla, mahdollinen asiakaskohtainen räätälöinti ja sovitus, palvelujärjestelmän käyttöönotto ja tarvittavat integraatiot, käyttäjäkoulutus sekä palveluratkaisun ylläpito (SaaS) ja pääkäyttäjä- ja käyttäjätuki. Palvelu sisältää myös käyttöohjeet, raportit ja muut asiakirjat, joita tarvitaan palvelun hyödyntämiseen. Tapahtumien järjestämistä tehostava ja yhtenäistävä ratkaisu otetaan käyttöön Opetushallituksessa ja sen alaisissa erillisyksiköissä (YTL ja Karvi).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on tapahtumahallintaan käytettävän ohjelmistopalvelun toteuttaminen ja ylläpito (SaaS, Software as a Service). Palvelua käytetään tapahtumien järjestämiseen sekä markkinoinnin, asiakastietojen, maksuliikenteen, viestinnän ja raportoinnin hallintaan. Hankinnan kohteeseen kuuluu palveluratkaisun toteutus valmisohjelmistolla, mahdollinen asiakaskohtainen räätälöinti ja sovitus, palvelujärjestelmän käyttöönotto ja tarvittavat integraatiot, käyttäjäkoulutus sekä palveluratkaisun ylläpito (SaaS) ja pääkäyttäjä- ja käyttäjätuki. Palvelu sisältää myös käyttöohjeet, raportit ja muut asiakirjat, joita tarvitaan palvelun hyödyntämiseen. Tapahtumien järjestämistä tehostava ja yhtenäistävä ratkaisu otetaan käyttöön Opetushallituksessa ja sen alaisissa erillisyksiköissä (YTL ja Karvi). Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteissä ”Hankinnan kohteen kuvaus” ja "Vaatimusmäärittely".

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintayksiköllä on oikeus ostaa tarpeen vaatiessa hankinnan kohteeseen liittyvää käyttöliittymä-, konsepti-, kehitys- tai muuta vastaavaa asiantuntemusta vaativaa muutos- ja lisätyötä enintään 50 henkilötyöpäivää vuodessa. Muutos- ja lisätyön arvo on otettu huomioon laskettaessa sopimuksen kokonaisarvoa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-259208

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Keskeytysilmoitus: Tapahtumahallintapalvelu

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintayksikön laatima tarjouspyyntö on osoittautunut sisällöltään virheelliseksi ja tulkinnanvaraiseksi sikäli, että hankintayksikkö on ilmoittanut hankkivansa tapahtumahallintaan käytettävän ohjelmistopalvelun toteuttamisen ja ylläpidon ns. SaaS (Software as a Service) -palveluna, mutta edellyttänyt että tarjoajat vastaavat hankintayksikön edellyttämien integraatioiden toteuttamisesta ja hinnoittelevat työn tarjouksissa. Tarjouspyyntö on ollut virheellinen, sillä intergraatioiden toteuttaminen ei alan vakiintuneen käytännön mukaan kuulu SaaS-palveluna hankittavien ohjelmistopalvelujen toimittajien tehtäviin. Tarjouspyyntö on ollut samalla tulkinnanvarainen, sillä hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä yksiselitteisesti määritellyt integraation vaatimia määrityksiä, mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että potentiaaliset tarjoajat eivät ole jättäneet tarjousta tai että integrointityötä koskevat tarjoukset eivät ylipäänsä olisi olleet hinnoittelun osalta keskenään vertailukelpoisia. Lisäksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hyväksyttävänä perusteena hankintamenettelyn keskeyttämiselle on pidetty sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka