«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : 2803 Kivikonkaari 49 (5) hissin peruskorjaus

16.09.2019 12:42
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018957

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Helsingin kaupungin asunnot Oy
FO-nummer 2379058-6
Kontaktpersoner Timo Lehikoinen
Gatuadress Tallinnanaukio 1 A 4.krs.
Postnummer 00930
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358957673813
E-postadress hankinnat.ita@hekaoy.fi
Webbadress (URL) http://www.hekaoy.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=253049&tpk=21d6e360-db45-47bf-a4ee-66eb07bf7f8a
Typ av upphandlande enhet
Annat förfarande: Helsingin kaupungin tytäryhtiö
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
2803 Kivikonkaari 49 (5) hissin peruskorjaus
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
253049
Kort beskrivning av upphandlingen

3040/ Kivikonkaari 49 A,B,C,Dja E-portaiden (5) henkilöhissin peruskorjaus. Urakkaan sisältyy hissien takuuajan 24 kk täyshuolto.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Hissinstallationer. (45313100-5)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
18.10.2019 - 17.1.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Urakkatarjoukseen urakoitsija vakuuttaa täyttävänsä soveltumisvaatimukset. Kaikki soveltumisvaatimukset tullaan tarkastamaan urakkakilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen hankintapäätöstä. 1. Tarjoaja on hoitanut tilaajavastuulain vaatimat velvoitteet ilman häiriömerkintöjä. 2. Yrityksen liikevaihto vuodelta 2017 yli 400000 €. 3. Tarjoajalla on toiminnan vastuuvakuutus arvoltaan vähintään 1000000 €. 4. Tarjoajan vastuuhenkilöllä on TUKESin myöntämä pätevyystodistus. Tarjoaja on merkitty TUKESin Sähkö- ja Hissiurakoitsijarekisteriin. 5. Tarjoajalla on toimiva hissien huolto-organisaatio pääkaupunkiseudulla sekä ympärivuorokautinen päivystys organisoitu: asentajia vähintään 6 kpl,hissipätevyystodistus. vastuullinen työnjohtaja, hissipätevyystodistus alueellinen työnjohtaja, hissipätevyystodistus tekninen myyjä 6. Tarjoajalla on esittää referenssit hissien peruskorjauksista viimeisen vuoden ajalta, vähintään 5 hissiä.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

1. Yritys on liittynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai yrityksellä on RALA-perustietoraportti ilman häiriömerkintöjä. Tai vastaavat todistukset että urakoitsija on huolehtinut tilaajavastuulain velvotteista. 2. Tilinpäätös 3. Vastuuvakuutus todistus. 4. Tukesin todistus. 5. Selvitys yrityksen organisaationsta 6. Referenssiluettelo.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
18.10.2019 12.00
Ytterligare upplysningar

Tarjouksien jättö ja kysymykset vain tarjousportaalin kautta.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka