«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Verohallinto : KESKEYTYSILMOITUS: OSALLISTUMISPYYNTÖ: Fasilitointipalvelut

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018953
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441530

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Verohallinto
Nationellt registreringsnummer:0245458-3
Postadress:Vääksyntie 4, Helsinki
Postnummer:00052
Ort:Vero
Land:Finland
Kontaktperson:Antti Koskiniemi
E-post:hankinnat@vero.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vero.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: OSALLISTUMISPYYNTÖ: Fasilitointipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. (79000000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 33 §:n mukainen rajoitettu menettely. Tämä on osallistumispyyntö, ei lopullinen tarjouspyyntö. Hankinnan kohteena ovat Verohallinnon sisäisille asiakkaille annettavat fasilitoinnit ja fasilitointivalmennukset. Fasilitointien ja fasilitointivalmennusten kohderyhminä ovat: 1) Verohallinnon esimiehet 2) Verohallinnon sisäiset fasilitoijat: Verohallinnon sisäisen fasilitointiverkoston jäsenet, osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijat 3) Projektipäälliköt, prosessivastaavat, työryhmien tai verkostojen vetäjät Sopimuskauden aikana voi ilmetä myös muita kohderyhmiä. Fasilitoinnit voivat sisältää erikokoisten ryhmien ja työyhteisöjen ryhmäprosessien tukemista eri puolilla Suomea sekä läsnä ollen, että virtuaalisesti. Osallistujamäärät vaihtelevat 20-200 hengen välillä. Keskeisiä sisältöalueita ovat esimerkiksi esimiesten johtamien ryhmien toiminnan, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat Verohallinnon sisäisille asiakkaille annettavat fasilitoinnit ja fasilitointivalmennukset. Fasilitoinnit voivat sisältää erikokoisten ryhmien ja työyhteisöjen ryhmäprosessien tukemista eri puolilla Suomea sekä läsnä ollen, että virtuaalisesti. Osallistujamäärät vaihtelevat 20-200 hengen välillä. Keskeisiä sisältöalueita ovat esimerkiksi esimiesten johtamien ryhmien toiminnan, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen. Fasilitointivalmennukset voivat sisältää osallistavien menetelmien valmentamista, syventävän tietämyksen jakamista osallistavasta toimintatavasta ja ryhmäprosessien tukemisesta. Valmennuksia kohdennetaan erilaisille ryhmille kuten esimiehet tai projektipäälliköt. Valmennuksia järjestetään usein myös Microsoftin ryhmätyösovelluksilla (tällä hetkellä Skype for Business). Tilaisuuksia järjestetään pääosin Verohallinnon tiloissa Helsingissä, mutta usein myös tilaajan toivomalla paikkakunnalla.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu 1: Nimettyjen asiantuntijoiden vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemus ja osaaminen30
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu 2: Haastattelu30
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-261376

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: OSALLISTUMISPYYNTÖ: Fasilitointipalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain (1397/2016) 3 §:n mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Verohallinto sai määräaikaan mennessä yhteensä kaksi osallistumishakemusta. Saapuneista osallistumishakemuksista vain toinen oli osallistumispyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen. Toinen hakemus suljettiin tarjouskilpailun ulkopuolelle 23.7.2019 tiedoksiannetulla päätöksellä. Verohallinto ei voi suorittaa vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken eikä kilpailua näin ollen synny, koska saatiin vain yksi osallistumispyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen osallistumishakemus. Hankinnan keskeyttämiselle on siten lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Keskeyttäminen ei myöskään vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka