«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
TeeSe Botnia Oy Ab : Kiviainekset

17.09.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018950
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-437840

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:TeeSe Botnia Oy Ab
Nationellt registreringsnummer:2859365-3
Postadress:PL 1014
Postnummer:65101
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Mikko Kotimäki
Telefon:+358 403579996
E-post:mikko.kotimaki@teese.fi
Nuts-kod:Vaasan seutu (S152)
Allmän adress: (URL)http://www.teese.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=253708&tpk=2f41f65d-3883-4fca-aa4c-e2a64b74980f
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yhteishankintayksikkö

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kiviainekset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Grus, sand, krossad sten och ballast. (14210000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

TeeSe Botnia Oy Ab valmistelee kilpailutusta kiviainesten (rakentamisessa sekä kadun kunnossapidossa käytettävät murskeet ja sepelit) hankinnoista TeeSe Botnian sekä sen omistajien tarpeisiin, joista ainakin Vaasan kaupunki on sitoutumassa yhteishankintaan. Kilpailutuksen perusteella on tarkoitus solmia kiviainesten hankinnoista puitejärjestely 13.1.2020 alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kiviainekset hankintaan pääosin kohteeseen / työmaalle toimittuna, kuitenkin osa tavarasta noudetaan tilaajayksiköiden toimesta. Hankinta on tarkoitus jakaa maantieteellisesti vähintään kahteen osaan (1. Vaasa ja 2. Vähäkyrö) ja kuhunkin osaan on tarkoitus valita yksi toimittaja. Toimitusmaksu on tarkoitus määritellä kunta- tai aluekohtaisesti. Tuotteiden ja toimitusmaksun hinnat on tarkoitus sitoa murskaustöiden sekä kuorma-autoliikenteen kustannusindekseihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.11.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

Eventuella minimistandardnivåer:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kyseessä on ennakkoilmoitus ja tietopyyntö. Tällä ennakkoilmoituksella ja tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita alan toimijoita ja potentiaalisia tarjoajia sekä tarkastella hankintakokonaisuuden tarkoituksenmukaista kilpailutustapaa. Hankinnasta kiinnostuneet alan toimijat voivat halutessaan esittää vapaamuotoisia näkemyksiä, kysymyksiä ja muita kommentteja tulevaa kilpailutusta ja hankintakokonaisuutta koskien TeeSe Botnia Oy Ab:n yhteyshenkilölle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: mikko.kotimaki@teese.fi. Tavoitteena on saada alan toimijoilta näkemyksiä mm. hankintakokonaisuuden määrittelyyn, vähimmäisvaatimuksiin ja hinnoitteluun. Kommentit tai kysymykset tulevat ainoastaan hankintayksikön käyttöön. Kommentit toivotaan 22.10.2019 mennessä, jotta ne ehditään huomioida kilpailutuksen valmistelussa. Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan alustavan suunnitelman mukaan loka-marraskuussa 2019. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tämä ilmoitus ei myöskään sido TeeSe Botnia Oy Ab:tä toteuttamaan hankintaa ennakkoilmoituksen mukaisena tai lainkaan. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka