«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Geologian tutkimuskeskus : A FIELD EMISSION ELECTRON PROBE MICROANALYZER (FE EPMA)

18.09.2019 12:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018940
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-440293
Anbud 01.11.2019 klo 16.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247343&tpk=9889ba73-7593-488d-b980-b000a51872c9

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Geologian tutkimuskeskus
Nationellt registreringsnummer:0244680-7
Postadress:Vuorimiehentie 5
Postnummer:02151
Ort:Espoo
Land:Finland
Telefon:+358 295030000
E-post:kilpailut@gtk.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)http://www.gtk.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247343&tpk=9889ba73-7593-488d-b980-b000a51872c9
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Research

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
A FIELD EMISSION ELECTRON PROBE MICROANALYZER (FE EPMA)
Referensnummer:
GTK/544/02.03.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

1 (one) Field Emission Electron Probe Microanalyzer (FE EPMA). Please, see the Invitation Letter for details.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

1 (one) Field Emission Electron Probe Microanalyzer (FE EPMA) * EPMA Hardware * EPMA Software * Optional hardware * Optional software * Pre-shipping evaluation * Preventive maintenance agreement and options * Warranty, updates and modifications - options * Documentation Please, see the Invitation Letter for details.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Price 25%
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Technical merits50%
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Service, support and collaboration20%
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Delivery time 5%
II.2.6) Uppskattat värde
1000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:9.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Please, see the Invitation Letter for details.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Please, see the Invitation Letter for details.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Please, see the Invitation Letter for details.

Eventuella minimistandardnivåer:

Please, see the Invitation Letter for details.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Please, see the Invitation Letter for details.

Eventuella minimistandardnivåer:

Please, see the Invitation Letter for details.

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Please, see the Invitation Letter for details.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
1.11.2019 16:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
engelska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.12.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:4.11.2019 12:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

The session is not open to the Public nor to Tenderers.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka