«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Satakunnan ELY-keskus : Tehostetun työnvälityksen pilotti

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018938
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-437167

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Satakunnan ELY-keskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:Valtakatu 12 B
Postnummer:28100
Ort:Pori
Land:Finland
E-post:kirjaamo.satakunta@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tehostetun työnvälityksen pilotti
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Jobb-letningstjänster. (79611000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Satakunnan ELY-keskus on käynnistämässä Tehostetun työnvälityksen pilotti -hankkeen (jäljempänä hanke tai Tehostetun työnvälityksen pilotti), jonka puitteissa haetaan laajasti työvoimaa sekä teollisuuteen että palvelualoille Satakunnassa.

Tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa työnhakijoiden työllistymistä ja ratkaista työvoimapulasta kärsivien työnantajien osaajapulaa henkilöstöpalveluyrityksen ja TE-toimiston yhteistyönä hankkimalla osa työnvälitykseen liittyvästä prosessista yksityiseltä palveluntuottajalta.

Sopimuskausi käynnistyy sopimuksen allekirjoittamisella ja kestää 31.12.2020 saakka. Pilotin mahdollisesti jatkuessa optiolla vuonna 2021 odotetaan myös tälle vuodelle myönnettävän 700 000 EUR sis. alv:n. Mahdollinen optio vuodelle 2021 voidaan lunastaa, mikäli työ- ja elinkeinoministeriö myöntää hankkeelle jatkorahoituksen vuodelle 2021.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1400000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Satakunta (FI196)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Satakunnan ELY-keskus on käynnistämässä Tehostetun työnvälityksen pilotti -hankkeen (jäljempänä hanke tai Tehostetun työnvälityksen pilotti), jonka puitteissa haetaan laajasti työvoimaa sekä teollisuuteen että palvelualoille Satakunnassa.

Tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa työnhakijoiden työllistymistä ja ratkaista työvoimapulasta kärsivien työnantajien osaajapulaa henkilöstöpalveluyrityksen ja TE-toimiston yhteistyönä hankkimalla osa työnvälitykseen liittyvästä prosessista yksityiseltä palveluntuottajalta.

Samalla on tarkoitus kehittää ja kokeilla uudenlaista mallia yhteishankintakoulutuksena toteutettavan RekryKoulutuksen toteuttamisessa. RekryKoulutusten avulla voidaan vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen. RekryKoulutusten kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vuodesta 2017 lähtien.

Hankinnan kohderyhmänä ovat Satakunnan TE-toimiston työnhakija-asiakkaat, joiden on mahdollista sijoittua työmarkkinoille suoraan tai lyhyen RekryKoulutuksen kautta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förfaranden som innefattar förhandling

IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Hankintamenettelyn keskeiset piirteet käyvät ilmi osallistumishakemusohjeesta.

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 249-576286

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sopimus työvoimapalveluiden hankinnasta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Työelämän Infopiste OY
Nationellt registreringsnummer:2310430-4
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:VMP Ura Oy
Nationellt registreringsnummer:2297244-1
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Bework Oy
Nationellt registreringsnummer:0346501-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Workcontrol Oy
Nationellt registreringsnummer:0907932-5
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1129032 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Osa hankinnasta toteutetaan alihankkijalla.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka