«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy : Opintopalautejärjestelmä ja siihen liittyvät ylläpito- ja kehityspalvelut

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018934
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-436093

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Nationellt registreringsnummer:2029188-8
Postadress:Ratapihantie 13
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.haaga-helia.fi/

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Ammattikorkeakoulu
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Opintopalautejärjestelmä ja siihen liittyvät ylläpito- ja kehityspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n (myöhemmin Haaga-Helia) tavoitteena on hankkia opintopalautejärjestelmä, siihen liittyvä ylläpito ja kehityspalveluita. Palautteita kerätään opintojaksojen toteutuksista vuosittain noin 20 000 - 25 000 kpl ja määrän oletetaan kasvavan jatkossa. Opintopalautejärjestelmään opintojaksojen toteutusten ja opintokokonaisuuksien perustiedot tulee hakea integraatiolla Peppi-opintohallintojärjestelmästä. Pepin rajapinnat ovat avoimia myös kolmansille osapuolille, jotka voivat kehittää liitännäisiä Peppi-järjestelmään. Käyttömukavuutta ja joustavuutta halutaan parantaa tuomalla eri roolien käyttöliittymät samaan portaaliin, jossa ovat myös Pepin käyttöliittymät eri rooleille. Portaali perustuu Liferay-teknologiaan. Eri rooleilla järjestelmään kohdistuu erilaisia tarpeita: opettajan tarpeet, opiskelijat vastaajina ja esimiehet, assistentit sekä laatupäällikkö käsittelevät tietoa luoden erilaisia koonteja.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Palautejärjestelmän välttämättömiä osia ovat kokonaisuuden hallinnointi, palautteen kerääminen palautelomakkeen avulla ja palautteiden raportointi eri käyttäjäryhmille. Opintopalauteohjelmistokokonaisuudessa tulee lisäksi olla mahdollisuus tuoda kyselyiden tuottamat tiedot Haaga-Helian tietovarastoon suorina tietokantasiirtoina. Haaga-Helian tietovarasto on toteutettu MS-välineillä ja tietovarastoon liittyvät kehitystarpeet eivät kuuluu hankintaan. Haaga-Helia etsii kilpailutuksella sopivaa kyselysovellusta, jonka kumppani pystyy integroimaan Peppi-ympäristöön. Kumppanilta edellytetään Peppi-järjestelmäkokonaisuuden ja/tai siihen liittyvien teknologiaratkaisuiden tuntemusta ja/tai kyselyjärjestelmään liittyvää kokemusta. Kilpailutukseen kuuluu ohjelmistokokonaisuuden käyttöönottoprojekti asianmukaisesti vaiheistettuna. Kokonaisuuden ylläpito ja jatkokehittäminen kuuluvat myös kilpailutettavaan kokonaisuuteen.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Alustava aikataulu: - Kilpailutuksen toteuttaminen 10-12/2019. - Työ alkaa viimeistään vuoden 2020 alussa. - Kevään 2020 aikana toteutetaan integraatiot ja muut vaadittavat räätälöinnit sekä tehdään testausta. - Järjestelmän on oltava otettavissa tuotantokäyttöön syksyn 2020 opetuksen toteutusten kyselyissä.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin kaikilla hankinnasta kiinnostuneilla toimittajilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua Haaga-Helian kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido Haaga-Heliaa toteuttamaan hankintaa. Tekninen vuoropuhelu ei myöskään sido toimittajaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Ilmoittautumisohje: Toimittajan tulee ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun ti 24.9.2019 klo 14.00 mennessä lähettämällä osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi viesti otsikolla: "Haaga-Helia - Opintopalalutejärjestelmä - Tekninen vuoropuhelu". Toimittajaa pyydetään ilmoittamaan viestissä seuraavat tiedot: toimittajan yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Kaikille hankinnasta kiinnostuneille toimittajille on tarkoituksena toimittaa syyskuun 2019 loppupuolella sähköpostitse tarjouspyynnön luonnosmateriaalia kirjallisesti kommentoitavaksi. Materiaalien kommentointiin tullaan näillä näkymin varaamaan reilun viikon kestoinen kommentointiaika. Tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä kuten myös myöhemmin toimitettavat teknisen vuoropuhelun luonnosmateriaalit ovat alustavia ja suuntaa antavia hankinnan ennakkotietoja. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka