«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Metsähallitus, konserni : ICT-palveluiden hankinta

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018933
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-436094

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Metsähallitus, konserni
Nationellt registreringsnummer:0116726-7
Postadress:PL 94
Postnummer:01301
Ort:Vantaa
Land:Finland
Kontaktperson:Pia Halme
Telefon:+358 404843414
E-post:pia.halme@metsa.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.metsa.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtion erityisliikelaitos
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Puunkorjuu

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ICT-palveluiden hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Metsähallitus on suunnittelemassa hankintaa jonka kohteena ovat: a) käyttäjien perustietotekniikan tukipalvelut; b) päätelaitteiden hankinta sekä elinkaaripalvelut; c) palvelinten käyttö- ja kapasiteettipalvelut; sekä d) edellä mainittuja tukevat asiantuntijapalvelut. Palveluiden piiriin tulee arviolta noin: 1000 käyttäjää ja 370 ulkoista käyttäjää, 1100 työasemaa oheislaitteineen sekä 200 palvelinta. Tämä tietopyyntöilmoitus liittyy hankintayksikön suunnitteilla olevaan hankintaan. Tämä tietopyyntöilmoitus ei velvoita hankintayksikköä hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikkö ei ole sidottu mahdollisessa tulevassa tarjouskilpailussa tässä tietopyyntöilmoituksessa annettuihin tietoihin. Hankinnan kohde ja laajuus voivat vielä täsmentyä lopulliseen tarjouspyyntöön. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn eikä sillä aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on ennakkoilmoitus.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
IT-tjänster. (72222300-0)
Datorstöd och rådgivningstjänster. (72600000-6)
Underhåll och reparation av IT-utrustning. (50312600-1)
Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara. (30000000-9)
Datorstöd och rådgivningstjänster. (72600000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Alustavan suunnitelman mukaan hankintailmoitus julkaistaan vuoden 2019 viimeisellä kvartaalilla.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
31.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Hankintayksikkö voi halutessaan käydä teknisiä vuoropuheluja kiinnostuksensa ilmoittaneiden tarjoajien kanssa. Hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittamaan pe 27.9.2019 klo 16 mennessä kiinnostuksensa lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen hankinta@metsa.fi otsikolla: Metsähallitus – ICT-palveluiden kilpailutus. Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka