«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala : Fysioterapialaitteet, hoitopöydät

16.09.2019 09:28
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018931
Anbud 17.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
FO-nummer 0201256-6
Kontaktpersoner Marita Lehtinen
Gatuadress Toinen linja 4 A
Postnummer 00530
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358503809958
E-postadress marita.lehtinen@hel.fi
Webbadress (URL) http://www.hel.fi/www/sote/fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=250077&tpk=25e4c4cb-92dd-480b-aa3b-4d3545476b42
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Fysioterapialaitteet, hoitopöydät
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
HEL 2019-008839
Kort beskrivning av upphandlingen

Fysioterapialaitteet, hoitopöydät

Upphandlingens uppskattade värde utan moms
15000.00 - 20000.00 EUR
Huvudföremål
Huvudordlista
Utrustning för fysisk behandling. (33155000-1)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Helsingin seutu (S011)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 31.3.2023

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Ja
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
17.10.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka