«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Porin kaupungin hankintapalvelut / Satakunnan pelastuslaitos : Satakunnan pelastuslaitoksen ambulanssit

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018930
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-435542
Anbud 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=249893&tpk=f88f6791-15ac-4479-8e0e-5bcff7c5c990

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Porin kaupungin hankintapalvelut / Satakunnan pelastuslaitos
Nationellt registreringsnummer:0137323-9
Postadress:PL 121
Postnummer:28101
Ort:Pori
Land:Finland
Telefon:+358 447011221
E-post:tarjous@pori.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pori

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=249893&tpk=f88f6791-15ac-4479-8e0e-5bcff7c5c990
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Satakunnan pelastuslaitoksen ambulanssit
Referensnummer:
PRIDno-2019-4394
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Ambulanser. (34114121-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kilpailutus koskee Satakunnan pelastuslaitoksen ambulanssien hankintaa vuosina 2020-2021 + mahdollinen optiovuosi 2022 ja 2023. Vuonna 2020 hankintaan 2 ambulanssia. Kilpailutuskaudella hankitaan noin 4-8 ambulanssia varusteineen. Tarjousta pyydetään 3 erilaisesta ajoneuvotyypistä (rakenne-erittelyn liitteet 1-3). Tarjoaja voi tarjota kaikkia kolmea ambulanssityyppiä tai vain yhtä tai kahta niistä. Mahdolliset rakenne-erittelyn liitteiden 1-3 poikkeamat ilmoitettava selvästi ja selitettävä poikkeaman syy. Poikkeamien täytettävä rakenne- erittelyn vähimmäisvaatimukset. Hinnoittelu: Hinnoittelussa käytettävä autoverotonta ja arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0%). Rahoitus Ambulanssit hankitaan rahoitus-leasingillä. Rahoitussopimus tehdään 4 vuodeksi ilman ylläpitopalveluita. Ajoneuvot vakuutetaan LähiTapiola- vahinkovakuutusyhtiössä tilaajan lukuun.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1200000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
AMBULANSSI, ajoneuvotyyppi 1, umpipakettiauton koriin rakennettu nelivetoinen ambulanssi
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Ambulanser. (34114121-3)
II.2.3) Plats för utförande
Satakunta (FI196)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Katso kohta II.1.4 (Lyhyt kuvaus)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyyntöön sisältyy mahdolliset 1+1 optiovuotta. (optiovuodet 2022 ja 2023).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
AMBULANSSI, ajoneuvotyyppi 2, umpipakettiauton koriin rakennettu kaksivetoinen ambulanssi
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Ambulanser. (34114121-3)
II.2.3) Plats för utförande
Satakunta (FI196)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Katso kohta II.1.4 (Lyhyt kuvaus)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyyntöön sisältyy mahdolliset 1+1 optiovuotta. (optiovuodet 2022 ja 2023).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
AMBULANSSI, ajoneuvotyyppi 3, moduulirakenteinen nelivetoinen ambulanssi
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Ambulanser. (34114121-3)
II.2.3) Plats för utförande
Satakunta (FI196)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Katso kohta II.1.4 (Lyhyt kuvaus)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyyntöön sisältyy mahdolliset 1+1 optiovuotta. (optiovuodet 2022 ja 2023).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 12:01
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjoukset avataan aikaisintaan yllä mainittuna ajankohtana. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:

ESPD = Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja Hankintalain 87 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää soveltuvuusvaatimukset ja että sitä ei rasita mikään hankintalaissa tarkoitettu poissulkemisperuste. Asiakirjaa on käytettävä lain mukaan ainoastaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ja erityisalojen hankintalain hankinnoissa. Kyseisen lomake tulee täyttää tarjouspyynnön välilehdellä ESPD. Ohjeistus lomakkeen täyttöön löytyy https://tarjouspalvelu.fi/pori sivun oikeasta yläreunasta > Katso ESPD ohjeet tukiportaalista. Lomakkeen täyttöön tarjoajaa suositellaan varaamaan riittävästi aikaa. Tarjoajan on myös täytettävä oma ESPD-lomake kaikkien hankintaan mahdollisesti liittyvien voimavara-alihankkijoiden osalta, niiltä osin kun se ESPD-lomakkeella on vaadittu. Mikäli tarjoajana on ryhmittymä, vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka