«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Oulun kaupunki : Ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta, Oulun Tilapalvelut -liikelaitos

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018903
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-436573
Anbud 31.10.2019 klo 15.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=249882&tpk=cf6c5592-d700-49cc-b868-48f0e5289b7e

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oulun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0187690-1
Postadress:PL 30
Postnummer:90015
Ort:Oulun kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Soile Haataja
E-post:soile.haataja@ouka.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)http://www.ouka.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=249882&tpk=cf6c5592-d700-49cc-b868-48f0e5289b7e
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta, Oulun Tilapalvelut -liikelaitos
Referensnummer:
OUKA/6310/02.08.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Oulun kaupunki, Oulun Tilapalvelut -liikelaitos, jatkossa tässä tarjouspyynnössä myös "Tilaaja", pyytää tarjousta Oulun kaupungin kohteiden ateria- ja puhtauspalveluiden tuottamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kohteet ovat kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, liikuntapalveluiden kohteita, Oulun Veden ja Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen kohteita jne. Ateriapalvelussa tuotetaan aamu- ja välipaloja, lounaita ja päivällisiä. Puhtauspalvelussa tuotetaan ylläpito- ja perussiivousta sekä muita lisäpalveluita. Kilpailutettavia ryhmiä on 11. Ryhmissä voi olla molempia palveluita tai vain puhtauspalveluita. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus on voimassa ajalla 7.1.2020 - 6.1. 2022. Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 1 ateria- ja puhtauspalvelut Haukipudas
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
Matsalstjänster och catering. (55500000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita ateria- ja puhtauspalveluita ryhmän alueilla oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan ateria- tai puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 2 puhtauspalvelut
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita puhtauspalveluita alueella oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 3 ateria- ja puhtauspalvelut Hönttämäki / Tuira / Koskela
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
Matsalstjänster och catering. (55500000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita ateria- ja puhtauspalveluita ryhmän alueilla oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan ateria- tai puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 4 puhtauspalvelut
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita puhtauspalveluita ryhmän alueilla oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 5 puhtauspalvelut
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita puhtauspalveluita ryhmän alueilla oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 6 puhtauspalvelut
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita puhtauspalveluita ryhmän alueilla oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 7 puhtauspalvelut Kiiminki
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita puhtauspalveluita ryhmän alueilla oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 8 ateria- ja puhtauspalvelut Kiiminki
Del nr:
8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
Matsalstjänster och catering. (55500000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita ateria- ja puhtauspalveluita ryhmän alueilla oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan ateria- tai puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 9 Kulttuurilaitokset
Del nr:
9
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita puhtauspalveluita ryhmän alueilla oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 10 ateria- ja puhtauspalvelut Oulunsalo
Del nr:
10
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
Matsalstjänster och catering. (55500000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita ateria- ja puhtauspalveluita ryhmän alueilla oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan ateria- tai puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmä 11 puhtauspalvelut
Del nr:
11
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Oulun kaupungin puhtauspalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:7.1.2020 - 6.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana Tilaaja voi tilata myös muita puhtauspalveluita ryhmän alueilla oleviin kohteisiin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mikäli yhdelle tai useammalle osa-alueelle ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan puhtauspalvelun suorahankintana hankintalain 40 §:n mukaisesti.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tämän tarjouspyynnön liitteiden ja sopimusluonnoksen mukaan.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 111-272149
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
31.10.2019 15:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.1.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:1.11.2019 07:30
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjoukset voidaan avata myös ilmoitetun ajankohdan jälkeen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:

OHJEITA TARJOAJILLE: Hankinnan kohteet sekä yhteenveto kilpailutettavista palveluista kohteittain on lueteltu liitteessä "Liite 1 Kilpailutettavat kohteet". Puhtauspalveluiden liitteitä ovat liitteet 2-3. Ateriapalveluiden liitteitä ovat liitteet 4-11, 13, 15 ja 20-23. Liite 12 on toiminnan laadun arviointilomake ateria- ja puhtauspalveluissa. Tarkemmat kustannusvastuut ateria- ja puhtauspalveluissa ovat eritelty liitteessä "Liite 14 Rajapintaliite_toiminta". Hankintarajat normaalissa käyttö- ja ylläpitovaiheessa on eritelty liitteessä "Liite 18 Rajapinta". Liite 16 Liiteluettelo Liite 17 Laskutusyhteystiedot Oulun Tilapalvelut Liite 19 Kohteisiin tutustuminen

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka