«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Vaasan kaupunki : Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

17.09.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018899
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-438926

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vaasan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0209602-6
Postadress:PL 3
Postnummer:65101
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Kaasalainen
Telefon:+358 401906237
E-post:minna.kaasalainen@teese.fi
Nuts-kod:Vaasa (K905)
Allmän adress: (URL)https://www.vaasa.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.teese.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Finansiell revision. (79212100-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vaasan kaupungin tarkastuslautakunta pyysi tarjouksia Vaasan kaupungin lakisääteisestä talouden ja hallinnon tarkastuksesta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kuntalain 410/2015 14 luvun edellyttämällä tavalla. Kuntalain 122 §:n mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastamista varten valittiin tilintarkastusyhteisö. Yhteisön tuli määrätä Vaasan kaupungin vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tarkastaja. Kilpailutuksen käytännön toteutuksesta vastasi TeeSe Botnia Oy Ab.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 320000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Vaasa (K905)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntö koski Vaasan kaupungin lakisääteisiä hallinnon ja talouden tilintarkastuspalveluja. Lisäksi tarjouspyynnössä oli huomioitu kuntalain 122 §:n 2 momentissa esitetty edellytys, jonka mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi tulee valita kunnan tilintarkastusyhteisö. Hankinta käsittää Vaasan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen kuntalain 122 ja 123 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Sopimusta ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Enimmäiskeston osalta sovelletaan kuntalain 122 §:n 3 momenttia. Mahdolliset kuntaliitokset sekä organisaatiomuutokset esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntahallinnon uudistuksista johtuen voivat vaikuttaa hankinnan kohteena olevien palveluiden laajuuteen ja määrään. Näistä syistä johtuen tilaaja on varannut oikeuden mahdollisiin muutoksiin, joista neuvotellaan valitun palveluntuottajan kanssa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 239-546190

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
9.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:KPMG Oy Ab
Nationellt registreringsnummer:1805485-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:320000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka