«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Väestörekisterikeskus : Digi- ja Väestötietoviraston laskutusjärjestelmä

17.09.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018888
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-438925

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väestörekisterikeskus
Nationellt registreringsnummer:0245437-2
Postadress:Lintulahdenkuja 4
Postnummer:00640
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Juha Kontkanen
E-post:hankinnat@vrk.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vrk.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Digi- ja Väestötietoviraston laskutusjärjestelmä
Referensnummer:
VRK/2309/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Väestörekisterikeskus pyysi tarjouksia tulevan Digi- ja väestötietoviraston laskutusjärjestelmästä sekä siihen liittyvistä palveluista tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 220000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena Digi- ja väestötietoviraston laskutusjärjestelmä ja siihen liittyvien palvelujen toteuttaminen. Järjestelmässä tulee olemaan 100-300 käyttäjää ja sillä laskutetaan 150 000-250 000 laskua per vuosi. Lisäksi hankittava palvelu sisältää käyttöpalveluympäristön, teknisen tuen, käyttäjä- ja käyttöoikeus-hallinnan, käyttöönottoprojektin koulutuksineen sekä tukipalvelut ja pääkäyttäjäkoulutuksen. Hankinnan kohde on esitetty tarkemmin hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Pisteytettävät laatuominaisuudet30
Pris 70
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 101-244797

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Digi- ja Väestötietoviraston laskutusjärjestelmä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
9.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:CGI Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:0357502-9
Postadress:Karvaamokuja 2, PL 38
Postnummer:00381
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:220000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:220000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin hankintalaissa on asiasta säädetty.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka