«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Opetushallitus : Tapahtumahallintapalvelu

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018884
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-436485
Anbud 21.10.2019 klo 14.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252123&tpk=bd7725d3-2fdb-47a6-ade7-1a78a1e61a78

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Opetushallitus
Nationellt registreringsnummer:2769790-1
Postadress:Hakaniemenranta 6
Postnummer:00530
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295331000
E-post:paula.merikko@oph.fi
Fax:+358 295331035
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.oph.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252123&tpk=bd7725d3-2fdb-47a6-ade7-1a78a1e61a78
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tapahtumahallintapalvelu
Referensnummer:
OPH-1222-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on tapahtumahallintaan käytettävän ohjelmistopalvelun toteuttaminen ja ylläpito (SaaS, Software as a Service). Palvelua käytetään tapahtumien järjestämiseen sekä markkinoinnin, asiakastietojen, maksuliikenteen, viestinnän ja raportoinnin hallintaan. Hankinnan kohteeseen kuuluu palveluratkaisun toteutus valmisohjelmistolla, mahdollinen asiakaskohtainen räätälöinti ja sovitus, palvelujärjestelmän käyttöönotto, käyttäjäkoulutus sekä palveluratkaisun ylläpito (SaaS) ja pääkäyttäjä- ja käyttäjätuki. Palvelu sisältää myös käyttöohjeet, raportit ja muut asiakirjat, joita tarvitaan palvelun hyödyntämiseen. Tapahtumien järjestämistä tehostava ja yhtenäistävä ratkaisu otetaan käyttöön Opetushallituksessa ja sen alaisissa erillisyksiköissä (YTL ja Karvi).

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 145000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on tapahtumahallintaan käytettävän ohjelmistopalvelun toteuttaminen ja ylläpito (SaaS, Software as a Service). Palvelua käytetään tapahtumien järjestämiseen sekä markkinoinnin, asiakastietojen, maksuliikenteen, viestinnän ja raportoinnin hallintaan. Hankinnan kohteeseen kuuluu palveluratkaisun toteutus valmisohjelmistolla, mahdollinen asiakaskohtainen räätälöinti ja sovitus, palvelujärjestelmän käyttöönotto, käyttäjäkoulutus sekä palveluratkaisun ylläpito (SaaS) ja pääkäyttäjä- ja käyttäjätuki. Palvelu sisältää myös käyttöohjeet, raportit ja muut asiakirjat, joita tarvitaan palvelun hyödyntämiseen. Tapahtumien järjestämistä tehostava ja yhtenäistävä ratkaisu otetaan käyttöön Opetushallituksessa ja sen alaisissa erillisyksiköissä (YTL ja Karvi). Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteissä ”Hankinnan kohteen kuvaus” ja "Vaatimusmäärittely".

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
145000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:60 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Hankintayksikkö suunnittelee kilpailuttavansa sopimuksen 4-5 vuoden kuluttua sopimuskauden alkamisesta. Yllä esitetty sopimuskauden kesto on siten arvio sopimuskauden pituudesta. Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tilaaja ja Toimittaja voivat sopia Palvelun kehittämiseksi tai räätälöimiseksi tai integraatioiden toteuttamiseksi tarvittavista muutos- ja lisätöistä enintään 10 htp/vuosi. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei muutos- ja lisätyön määrä muodosta Hankintayksikölle määräostovelvoitetta eikä Toimittajalle velvollisuutta toimittaa työtä. Muutos- ja lisätyön arvo on otettu huomioon laskettaessa sopimuksen kokonaisarvoa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 14:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 14:30
Plats: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka