«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Jyväskylän kaupunki : Kliinisten rasituskokeiden lääkärityö

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018876
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-437148

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Jyväskylän kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0174666-4
Postadress:Kilpisenkatu 1
Postnummer:40100
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Kontaktperson:Mari Sakala
Telefon:+358 142668788
E-post:hankinnat@jyvaskyla.fi
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Allmän adress: (URL)https://www.jyvaskyla.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kliinisten rasituskokeiden lääkärityö
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Läkarmottagningstjänster. (85121000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) vastaa Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten yht. 150 000 asukkaan perusterveydenhuollosta sisältäen kliiniset rasituskokeet, jotka on keskitetty erikoisvastaanotoille Jyväskylän Kyllön terveysasemalle. Hankinnan kohteena on kliinisten rasituskokeiden lääkärityö.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 504000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

JYTEssa tehdään vuosittain noin 900 kliinistä rasituskoetta. Arvioitu määrä nyt hankitta-valle palvelulle on noin 600 tutkimusta vuodessa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 114-280833

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kliinisten rasituskokeiden lääkärityö

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Seppälääkärit Oy
Nationellt registreringsnummer:2786010-7
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylän seutu (S131)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:504000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka