«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Hämeenlinnan kaupunki : Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 7/2019, Hämeenlinnan paikallisliikenne KOHDE Hä7

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018873
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-436374
Anbud 28.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=253061&tpk=46c342b6-ba57-4eaf-90f9-dc68dcd34b3c

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hämeenlinnan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0146921-4
Postadress:PL 84
Postnummer:13101
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Kim Venesjärvi
Telefon:+358 36213850
E-post:kim.venesjarvi@hameenlinna.fi
Nuts-kod:Hämeenlinnan seutu (S051)
Allmän adress: (URL)http://www.hameenlinna.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=253061&tpk=46c342b6-ba57-4eaf-90f9-dc68dcd34b3c
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 7/2019, Hämeenlinnan paikallisliikenne KOHDE Hä7
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hämeenlinnana seudullinen joukkoliikenneviranomainen järjestää tarjouskilpailun joukkoliikennehankinnasta käyttöoikeussopimusmallilla Hämeenlinnan kantakaupungin joukkoliikenteestä kohde Hä7, palvelulinja 7

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1200000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Hämeenlinnan seutu (S051)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kanta-Hämeenlinna

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeussopimusmallilla toteutettua liikennettä julkisen liikenteen liikenneverkolla tilaajan toimialueella kilpailukohteen määrittelemillä reiteillä: 7A Puistonmäki-Virvelinranta-Kankaantausta-keskusta 7A Keskusta-Kankaantausta-Virvelinranta-keskusta 7B Keskusta-Hätilä-Sairio-keskusta 7C Keskusta-Puistonmäki-Tiiriö-Kauriala-keskusta 7D Keskusta-Kankaantausta-keskusta 7E Keskusta-Loimalahti-Hirsimäki-Tiiriö-Puistonmäki-keskusta 7F Keskusta-Katinen-Katuma-keskusta 7G Keskusta-Kauriala-Tiiriö-Hirsimäki-Loimalahti-keskusta

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Kalusto14
Pris 86
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:31.5.2020 - 6.6.2027
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Mahdollisuus jatko-optioiden käyttöönottamiseksi enintään kolme (3) vuotta

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Linja- ja aikataulumuutoksista johtuvat lisähankinnat mahdollisia.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 118-289622
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
28.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:28.10.2019 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

2026 tai 2029 (mikäli optiot käytetty)

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka