«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om koncessionstilldelning:
Hämeenlinnan kaupunki : Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 4/2019 Janakkalan henkilöliikenne, kohde J1-J6

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018871
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-437371

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/23/EU (Koncession)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hämeenlinnan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0146921-4
Postadress:Raatihuoneenkatu 9-11
Postnummer:13100
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Kim Venesjärvi
Telefon:+358 36213850
E-post:kim.venesjarvi@hameenlinna.fi
Nuts-kod:Hämeenlinnan seutu (S051)
Allmän adress: (URL)http://www.hameenlinna.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Henkilö- ja joukkoliikennepalvelut

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 4/2019 Janakkalan henkilöliikenne, kohde J1-J6
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjouskilpailun kohteet J1-J6 koskevat Janakkalan henkilöliikennepalveluita julkisen liikenteen liikenneverkolla tilaajan toimialueella reiteillä tai alueilla: Kohde J1: Virala-Tarinmaa-Turenki Kohde J2: Harviala-Heinäjoki - Turenki-Leppäkoski-Tanttala Kohde J3: Tarinmaa-Turenki-Leppäkoski Kohde J4: Vähikkälä-Tervakoski-Leppäkoski Kohde J5: Tervakoski-Leppäkoski Kohde J6: Janakkala

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1557677.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
J1 Virala-Tarinmaa-Turenki
Del nr:
J1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Janakkala (K165)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee henkilöliikennettä tilaajan toimialueella seuraavilla reiteillä: Pääasiassa Viralan, Tarinmaan ja Turengin koulujen sekä Leppäkosken, Tanttalan ja Harvialan koulun oppilaita. Kuljetuksia voi olla koko Janakkalan alueella mahdollisuuksien salliessa

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grundhinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:8.7.2019 - 7.8.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
J2 Harviala-Heinäjoki - Turenki-Leppäkoski-Tanttala
Del nr:
J2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Janakkala (K165)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee henkilöliikennettä tilaajan toimialueella seuraavilla reiteillä: Kuljetuksessa pääasiassa Leppäkosken, Tanttalan, Heinäjoen, Harvialan ja Turengin koulujen oppilaita. Kuljetuksia voi olla koko Janakkalan alueella mahdollisuuksien salliessa

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:8.8.2019 - 7.8.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
J3 Tarinmaa-Turenki-Leppäkoski
Del nr:
J3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Janakkala (K165)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee henkilöliikennettä tilaajan toimialueella seuraavilla reiteillä: Kuljetuksessa useiden eri koulujen oppilaita (Virala, Tarinmaa, Turenki, Harviala, Heinäjoki, Leppäkoski) Kuljetuksia voi olla koko Janakkalan alueella mahdollisuuksien salliessa

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grundhinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:8.8.2019 - 7.8.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
J4 Vähikkälä-Tervakoski-Leppäkoski
Del nr:
J4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Janakkala (K165)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee henkilöliikennettä tilaajan toimialueella seuraavilla reiteillä: Kuljetuksessa pääasiassa Vähikkälän, Tervakosken, Tervakosken yhteiskoulun, Leppäkosken koulun oppilaita sekä esikoululaisia Leppäkosken kouluun ja Tervakoskelle. Kuljetuksia voi olla koko Janakkalan alueella mahdollisuuksien salliessa

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:8.8.2019 - 7.8.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
J5 Tervakoski-Leppäkoski
Del nr:
J5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Hämeenlinnan seutu (S051)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee henkilöliikennettä tilaajan toimialueella seuraavilla reiteillä: Kuljetuksessa pääasiassa Tervakosken, Tervakosken yhteiskoulun, Leppäkosken koulun oppilaita sekä esikoululaisia Tervakoskelle. Kuljetuksia voi olla koko Janakkalan alueella mahdolli-suuksien salliessa

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:24.6.2019 - 7.8.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
J6 Janakkala
Del nr:
J6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Janakkala (K165)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee henkilöliikennettä tilaajan toimialueella seuraavilla reiteillä: Kuljetuksessa pääasiassa Viralan, Tarinmaan, Leppäkosken, Tanttalan, Heinäjoen, Harvialan ja Turengin koulun oppilaita. Kuljetuksia voi olla koko Janakkalan alueella mahdolli-suuksien salliessa

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:17.6.2019 - 7.8.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Yhdistelmätarjous kohteet J3 ja J6
Del nr:
J3-J6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Janakkala (K165)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Janakkalan kunnan alueella

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee henkilöliikennettä tilaajan toimialueella seuraavilla reiteillä: Kuljetukset kohteessa J3 Tarinmaa-Turenki-Leppäkoski ja kohteessa J6 Janakkala

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:8.8.2019 - 7.8.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Yhdistelmätarjous kohteet J4 ja J5
Del nr:
J4-J5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Janakkala (K165)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Janakkalan kunnan alueella

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee henkilöliikennettä tilaajan toimialueella seuraavilla reiteillä: Kuljetukset Kohde J4: Vähikkälä-Tervakoski-Leppäkoski Kohde J5: Tervakoski-Leppäkoski

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:8.8.2019 - 7.8.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelningsförfarande med föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 066-155870

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
J1
Benämning på upphandlingen:
J1 Virala-Tarinmaa-Turenki

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
8.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lehdon Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:FI03003434
Postadress:Hausjärventie 8
Postnummer:14200
Ort:Turenki
Land:Finland
E-post:esa.lehto@lehdonliikenne.fi
Nuts-kod:Janakkala (K165)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:58550.00 EUR

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
J2
Benämning på upphandlingen:
J2 Harviala-Heinäjoki - Turenki-Leppäkoski-Tanttala

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
8.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lehdon Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:FI03003434
Postadress:Hausjärventie 8
Postnummer:14200
Ort:Turenki
Land:Finland
E-post:esa.lehto@lehdonliikenne.fi
Nuts-kod:Janakkala (K165)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:88110.00 EUR

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
J3
Benämning på upphandlingen:
J3 Tarinmaa-Turenki-Leppäkoski

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
8.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:4
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Taksipalvelu Jouni Rinne
Nationellt registreringsnummer:FI15369986
Postadress:Pelipihanpolku 13
Postnummer:14200
Ort:Turenki
Land:Finland
E-post:taksi.rinne@gmail.com
Nuts-kod:Janakkala (K165)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:31500.00 EUR

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
J4
Benämning på upphandlingen:
J4 Vähikkälä-Tervakoski-Leppäkoski

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
8.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:4
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lehdon Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:FI03003434
Postadress:Hausjärventie 8
Postnummer:14200
Ort:Turenki
Land:Finland
E-post:esa.lehto@lehdonliikenne.fi
Nuts-kod:Janakkala (K165)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:56900.00 EUR

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
J5
Benämning på upphandlingen:
J5 Tervakoski-Leppäkoski

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vekka Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:FI01468668
Postadress:Parolantie 104
Postnummer:13130
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
E-post:tapio@vekka.fi
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:66000.00 EUR

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
J6
Benämning på upphandlingen:
J6 Janakkala

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
17.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:5
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Janakkalan Taksiliikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:FI25256395
Postadress:Mäktstentie 17
Postnummer:14200
Ort:Turenki
Land:Finland
E-post:taksijanakkala@gmail.com
Nuts-kod:Janakkala (K165)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:10450.00 EUR

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
J3-J6
Benämning på upphandlingen:
Yhdistelmätarjous kohteet J3 ja J6

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Del nr:
J4-J5
Benämning på upphandlingen:
Yhdistelmätarjous kohteet J4 ja J5

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka