«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : SuperScript IV VILO Master Mix käänteistranskriptaasi (957) / Suorahankinta

16.09.2019 08:59
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018865
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
FO-nummer 0828255-9
Postadress PL 52
Postnummer 20521
Postanstalt Turku
Land Finland
Telefon +35823130000
E-postadress materiaalitoimi@tyks.fi
Webbadress (URL) http://www.tyks.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
SuperScript IV VILO Master Mix käänteistranskriptaasi (957) / Suorahankinta
Beskrivning av upphandlingen

SuperScript IV VILO Master Mix käänteistranskriptaasin hankinta hankintakaudelle 30.9.2021 asti.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
Avtalets totala värde
187425 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Fisher Scientific Oy

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Käänteistranskriptaasia käytetään sellaiseen leukemia-analytiikkaan, jonka tulostaso on kansainvälisesti sovittu, ja tulostason vertailtavuuden takia SuperScript IV VILO Master Mix on tarkoitukseen soveltuvin tuote. Hankittavaksi esitetyn SuperScript IV VILO Master Mix käänteistranskriptaasin ainut mahdollinen toimittaja on Fisher Scientific Oy.

Ytterligare upplysningar

Mikäli markkinatoimija katsoo vastoin hankintayksikön käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkansa, markkinatoimijaa pyydetään viivytyksettä ilmoittamaan asiasta osoitteeseen kulutustavarahankinnat@tyks.fi siten, että ilmoituksessa on kerrottu lyhyesti myös selvitys markkinatoimijan näkemykseen. Näin hankintayksikkö pystyy nopeasti arvioimaan asian uudelleen ja tarvittaessa keskeyttämään suorahankinnan oma-aloitteisesti.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka