«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Tampere University Foundation sr : REQUEST FOR INFORMATION: Budgeting and project management system

13.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018858
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-433665

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tampere University Foundation sr
Nationellt registreringsnummer:2844561-8
Postadress:Kalevantie 4
Postnummer:33014
Ort:Tampere University
Land:Finland
Kontaktperson:Emmi Karjalainen
E-post:hankinnat@tuni.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)http://www.tuni.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Tampere University of Applied Sciences Ltd (TAMK)
Nationellt registreringsnummer:1015428-1
Postadress:Kuntokatu 3
Postnummer:33520
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:hankinnat@tuni.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)http://www.tuni.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
University Foundation
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
REQUEST FOR INFORMATION: Budgeting and project management system
Referensnummer:
TAU/2590/278/2019, 251540
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tampere University Foundation employs approximately 4,000 people. From the perspective of SAP, the contracting authority is currently undertaking 2,300 projects (co-funded projects, business projects, etc.) and 600 internally funded activities (internal orders). The purpose of this request for information is to map out potential suppliers that would be able to provide the contracting authority with an integrated system that includes both the budgeting and project management functionalities. The contracting authority is also looking to learn more about suppliers that would be able to provide the contracting authority with either the budgeting system or the project management system. This is a request for information. This is only a prior information notice. This is not a procurement notice, a contract notice or an invitation to tender. The purpose of this request for information is not to initiate a tendering process.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt: The procurement may be divided into lots as follows: The provided solution may be a) one integrated system provided by one supplier, b) two separate systems provided by one supplier, c) two separate systems provided by two suppliers, respectively.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Budgeting system
Del nr:
1. budgeting system
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

The functionalities available in the budgeting system must include at least the following elements: - If the budgeting and project management systems are provided as two separate systems, it must be possible to transfer data between the budgeting system and the project management system. - Preparation of budgets for profit centres and cost centres in line with SAP and the utilisation thereof. - The system must enable the contracting authority to implement different budget structures in the future. - Internal distribution of funding. - Collecting project budgets together. - Itemisation/reporting of funding sources. - Allocation of overhead costs and social security contributions. - Planning of investments and the calculation of depreciation. - The system must be compatible with SAP.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Project management system
Del nr:
2. Project management system
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

The functionalities available in the project management system must include at least the following elements: - If the budgeting and project management systems are provided as two separate systems, it must be possible to transfer data between the project management system and the budgeting system. – Pre-award processes and electronic project approval. – Management of project finances and human resources. – Monitoring of project budgets, expenditure and the remaining budget. – Document library that will serve as a repository for project documents during the project lifecycle. – Different predefined and user-defined reports relating to project proposals and the project portfolio. – The system must be compatible with SAP.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
21.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Companies interested in participating in the request for information are requested to contact Emmi Karjalainen (emmi.karjalainen@tuni.fi) by email no later than 4 October 2019 at 16:00 (EET). The email subject line should be "Budgeting and project management system for Tampere University Foundation". Emails may be written in English or Finnish. Information to be included in the email: 1. Company name 2. The type of system that the company is able to provide: a) both the budgeting and project management systems either as integrated or separate systems, b) the budgeting system, or c) the project management system 3. Presentation materials and/or company web address

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka