«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy : Hoitajakutsujärjestelmä

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018854
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-435558
Anbud 21.10.2019 klo 14.00 senast under adress:

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29527

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy
Nationellt registreringsnummer:2826335-5
Ort:Valkeakoski
Land:Finland
E-post:valkeakosken.kaupunki@valkeakoski.fi
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Allmän adress: (URL)http://www.valkeakoski.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29527

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

annan adress:

Officiellt namn:Sitowise Oy
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:asko.lehikoinen@sitowise.com
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)https://www.sitowise.com/fi
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29527
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Kiinteistöt

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hoitajakutsujärjestelmä
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Bevaknings- och säkerhetssystem. (35120000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Valkeakosken terveyskeskussairaalan hoitajakutsujärjestelmän hankinta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Patientövervakningssystem. (33195000-3)
Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning. (32000000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Valkeakoski (K908)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Valkeakoski

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy kilpailuttaa Valkeakosken terveyskeskussairaalan hoitajakutsujärjestelmän hankinnan. Hankittava hoitajakutsujärjestelmä mahdollistaa nykyaikaisen käytettävyyden, toiminnot ja liitynnät. Hankittavan hoitajakutsujärjestelmän tulee muodostaa hoitotyön sekä hoito- ja potilasturvallisuuden osalta kattava järjestelmäkokonaisuus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-414755
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 14:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 15:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka