«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala : PUITEJÄRJESTELY: Talotekniset valvontapalvelut 2019-2021

13.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018846
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-433966
Anbud 24.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=251208&tpk=81281cee-9d54-481c-a419-9643a83de55d

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 58226 (Käyntiosoite Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki)
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
E-post:minna.launiainen@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto
Upphandlarprofil: (URL)https://www.att.hel.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=251208&tpk=81281cee-9d54-481c-a419-9643a83de55d
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
PUITEJÄRJESTELY: Talotekniset valvontapalvelut 2019-2021
Referensnummer:
HEL 2019-009579
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala teettää rakennusten peruskorjaus ja uudisrakennushankkeiden sähkö-, LVI- ja rakennusautomaatiovalvontapalveluita sekä muuta asiantuntijatyötä kaupungin erikokoisiin asuntotuotantohankkeisiin. Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti: 1. Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten uudisrakentamisessa 2. Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskorjauksissa 3. LVIA-töiden valvontapalvelut asuinrakennusten uudisrakentamisessa 4. LVIA-töiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskorjauksissa

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 19000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
OSA-ALUE 1. Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten uudisrakentamisessa
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
4000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tähän osa-alueeseen valitaan 5 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvuusehdot täyttäviä tarjoajia on näin monta.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
OSA-ALUE 2. Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskorjauksissa
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
3000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tähän osa-alueeseen valitaan 5 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvuusehdot täyttäviä tarjoajia on näin monta.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
OSA-ALUE 3. LVIA-töiden valvontapalvelut asuinrakennusten uudisrakentamisessa
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
7000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tähän osa-alueeseen valitaan 5 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvuusehdot täyttäviä tarjoajia on näin monta.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
OSA-ALUE 4. LVIA-töiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskorjauksissa
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
5000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tähän osa-alueeseen valitaan 5 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvuusehdot täyttäviä tarjoajia on näin monta.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Sopimusehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteessä "Sopimusluonnos".

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 20

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
24.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:24.10.2019 12:05

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka