«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Veikkaus Oy : Äänentoistopalvelun hankinta

15.09.2019 13:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018833
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-436415
Anbud 18.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=225451&tpk=050a8215-09e0-4f11-9c7a-6883475fb621

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Veikkaus Oy
Nationellt registreringsnummer:2765220-1
Postadress:PL 1
Postnummer:01009
Ort:Veikkaus
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.veikkaus.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=225451&tpk=050a8215-09e0-4f11-9c7a-6883475fb621
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtio-omisteinen osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Äänentoistopalvelun hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Ljudteknikertjänster. (92370000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta koskee Veikkauksen ostopalveluna hankkimia äänentoistopalveluita. Hankinta on kuvattu tarkemmin hankintailmoituksen kohdassa II.2.4 sekä tarjouspyynnön liitteissä, varsinkin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
DJ-tjänster. (92312251-5)
Utrustning för ljudåtergivning. (32331300-5)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta koskee Veikkauksen ostopalveluna hankkimia äänentoistopalveluita. Toimittaja tulee tarjoamaan musiikintoiston ja muokattavissa olevan musiikkikirjaston 60-90 Veikkauksen pelipaik-kaan (Pelaamot ja Feel Vegasit) ja sen vaatiman äänilähdelaitteiston palveluna Veikkaukselle. Musiikin lisäksi äänilähdelaitteiston tulee mahdollistaa valmiiden mainosten lisääminen toistolistoille. Vahvistimet, kaiuttimien tai muiden vastaavien äänentoistolaitteiden ostot eivät sisälly hankintaan. Myös liikkuvan kuvan ja äänimainonnan tuotanto ovat rajattu tämän hankinnan ulkopuolelle. Toimittaja tekee pelisaleista GT Musiikkiluvat Oy:lle ilmoitukset, jonka perusteella Musiikkiluvat veloittaa Veikkaukselta pelisalikohtaiset tekijänoikeusmaksut. Veikkaus Oy tulee tekemään sopimuksen yhden toimittajan kanssa. Sopimuskausi on 24 kk + optiot 1 + 1 vuotta. Hankintaa koskevat vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" seka liitteenä olevassa sopimusmallissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optiot 1 + 1 vuotta. Optiot kuvattu tarkemmin liitteen sopimusmallissa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 006-009396
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
18.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:18.10.2019 12:15
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Veikkaus Oy
Postadress:PL 1
Postnummer:01009
Ort:Veikkaus
Land:Finland
E-post:hankinnat@veikkaus.fi
Internetadress:https://www.veikkaus.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka