«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Riihimäen Kotikulma Oy : Sähköenergian hankinta

15.09.2019 13:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018824
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-435530
Anbud 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/venienergia?id=252650&tpk=f4a87923-49b6-474a-a977-0b3b430fbcdb

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Riihimäen Kotikulma Oy
Nationellt registreringsnummer:0592797-2
Postadress:Maisterinkatu 9
Postnummer:11100
Ort:Riihimäki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@venienergia.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://riihimaenkotikulma.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/venienergia

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/venienergia?id=252650&tpk=f4a87923-49b6-474a-a977-0b3b430fbcdb
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sähköenergian hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Elektricitet. (09310000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Riihimäen Kotikulma Oy:n sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Elektricitet. (09310000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Riihimäen Kotikulma Oy:n sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten perusteella.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2021 - 31.12.2023
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarjoukseen/sopimukseen on sisällyttävä optio toimituksesta vuosille 2024 ja 2025 samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin varsinainen sopimuskausi. Option käytöstä päättää hankintayksikkö ja päätös voidaan tehdä vuosi kerrallaan tai koko optioajasta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Hankinta-asiakirjoissa esitetyn mukaiset.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.1.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 12:15
Plats: VENI Energia Oy Hämeenlinna
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tilaisuus on suljettu.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tarjoukset ja mahdolliset lisätietopyynnöt tulee toimittaa Tarjouspalvelun kautta. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla esitettyihin kysymyksiin. Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan sähköisesti Tarjouspalvelussa, samoin kuin tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät tarkennukset. Tarjoajan on tarkistettava tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisesti tehdyt tarkennukset tarjouspyynnössä mainituista Tarjouspalvelun internetosoitteista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tarjoustietoja tarjousta antaessaan. Tarjouskilpailu tullaan suorittamaan mahdollisten täsmennettyjen asiakirjojen perusteella. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN: Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin (tuki@cloudia.fi tai puh. +358 20 766 1075), mikäli palvelun käyttöohjeesta ei löydy tarvittavaa tietoa. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/venienergia

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka