«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Imatran kaupunki : Puitesopimus metsän- ja maisemanhoito- sekä puunkorjuupalveluista 2020

13.09.2019 10:41
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018815
Anbud 23.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Imatran kaupunki
FO-nummer 0159216-7
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Imatran kaupunki
Kontaktpersoner Tarja Hynninen
Gatuadress Virastokatu 2
Postnummer 55100
Postanstalt Imatra
Land Finland
Telefon +358206172340
E-postadress tarja.hynninen@imatra.fi, simo.timperi@imatra.fi
Webbadress (URL) http://www.imatra.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas

Annan adress:

E-postadress tarjoukset@imatra.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Puitesopimus metsän- ja maisemanhoito- sekä puunkorjuupalveluista 2020
Kort beskrivning av upphandlingen

Imatran kaupunki pyytää tarjoustanne tuntiveloitushinnoin teetettävistä metsän- ja maisemanhoito-, puunkorjuu- sekä kantojen jyrsintäpalveluista vuodelle 2020.

Puunkorjuupalvelut käsittävät lähinnä puutavaran hakkuuta ja lähikuljetustöitä Imatran kaupungin alueella. Sopimuksen käyttäjiä ovat Imatran kaupunki ja Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy.

Metsän- ja maisemanhoitopalvelut koostuvat mm. taimikonhoitotöistä, maisemanhoitoraivauksista, risujen kasauksesta ja risujen ajosta sekä kantojen jyrsintätöistä Imatran kaupungin alueella.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Skogstjänster. (77200000-2)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Imatra (K153)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Kuvattu tarjouspyynnössä.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Kuvattu tarjouspyynnössä.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Kuvattu tarjouspyynnössä.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
23.10.2019 12.00

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

https://www.imatra.fi/puitesopimus-mets%C3%A4n-ja-maisemanhoito-sek%C3%A4-puunkorjuupalveluista-2020

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka