«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Sastamalan kaupunki : Asumispalveluiden asukasvaatteiden ja päiväkotien liinavaatteiden ym. pesupalvelut

13.09.2019 08:32
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018813

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Sastamalan kaupunki
FO-nummer 0144411-3
Kontaktpersoner Aleksi Saukkoriipi
Gatuadress Aarnontie 2 A
Postnummer 38200
Postanstalt Sastamala
Land Finland
Telefon +358406613663
E-postadress aleksi.saukkoriipi@sastamala.fi
Webbadress (URL) http://www.sastamala.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/sastamala?id=252097&tpk=26054697-aa38-47e5-a307-da7629e2e5b8
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Asumispalveluiden asukasvaatteiden ja päiväkotien liinavaatteiden ym. pesupalvelut
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
252097
Kort beskrivning av upphandlingen

Sastamalan kaupungin (=tilaaja) tarjouspyyntö koskien asumispalveluiden asukasvaatteiden ja päiväkotien liinavaatteiden, pyyhkeiden, peittojen, tyynyjen, petauspatjojen, mattojen ja leikkimattojen ym. pesulapalveluita. Hankinnan perusteella tehtävän sopimuksen kesto on 1.1.2020-31.12.2022. Hankinnan kokonaisarvo on n. 190 000 euroa. Hankinnan arvo ylittää hankintalain § 25 mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan hankintalakia. Sopimuksen piiriin tulevia yksiköitä on tällä hetkellä 5 asumisyksikköä, 12 päiväkotia ja 4 ryhmäperhepäivähoitolaa (=yksiköt). Yksiköiden yhteystiedot ovat tarjouspyynnön liitteessä. Pyykkimäärä on n. 250-350 kg/vko. josta n. 70% on asumisyksiköiden asukaspyykkiä, 20% päiväkotien vuodevaate-/pyyhepyykkiä ja 10% päiväkotien muuta pyykkiä. Tilaaja ei sitoudu tilaamaan kaikkia tarvitsemiaan pesulapalveluita tarjouskilpailun voittajalta.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Tvätt- och kemtvättstjänster. (98310000-9)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Sastamala (K790)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi palvelutuottaja vastaamaan kokonaisuudesta.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Mest fördelaktiga kostnader
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
28.10.2019 7.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka