«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : Räätälöidyt toimenpidepakkaukset

13.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018811
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-433635

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2496986-0
Postadress:Pohjolankatu 13
Postnummer:87100
Ort:KAJAANI
Land:Finland
Kontaktperson:Merja Kemppainen
Telefon:+358 447970214
E-post:hankintatoimisto@kainuu.fi
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Allmän adress: (URL)www.sote.kainuu.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Sosiaali- ja terveystoimiala

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Räätälöidyt toimenpidepakkaukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinska förbrukningsartiklar. (33140000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on hankkinut räätälöidyt toimenpidepakkaukset sopimuskaudella hankintapäätösten 22.6.2016 § 15 ja 30.112016 § 22 ja optiopäätöksen 8.5.2018 § 19 mukaisesti. Optiokausi on päättymässä 31.12.2019.

Kainuun uuden sairaalan valmistumisen (1/2020) ja toiminnallisten muutosten vuoksi uuden hankinnan kilpailutus on viivästynyt. Tällä hankintailmoituksella jatketaan räätälöityjen toimenpidepakkausten hankintakautta 30.6.2020 saakka tai kunnes uuden hankintasopimuksen mukainen räätälöityjen toimenpidepakkausten tuotanto ja toimitus ovat varmistuneet.

Räätälöityjen toimenpidepakkausten hankinta on välttämätöntä Kainuun uuden sairaalan yksiköiden toiminnan kannalta.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 193000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Räätälöidyt toimenpidepakkaukset
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Medicinska förbrukningsartiklar. (33140000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta käsittää seuraavat toimenpidepakkaukset:

Sappileikkauspakkaus KAKS

Suolikirurginen laparoskopiapakkaus KAKS

Gynekologinen laparoskopiapakkaus KAKS

Arthoskopiapakkaus KAKS

Lonkka TEP KAKS ja Polvi TEP KAKS (aik. Ortopedinen pakkaus)

T.U.R pakkaus KAKS

Kaihipakkaus KAKS

Käsikirurginen pakkaus KAKS

Sectiopakkaus KAKS

Tahdistinpakkaus KAKS

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Räätälöidyt toimenpidepakkaukset
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Medicinska förbrukningsartiklar. (33140000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta sisältää seuraavat toimenpidepakkaukset:

Anestesiapakkaus KAKS

CVK pakkaus KAKS

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Räätälöidyt toimenpidepakkaukset
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Medicinska förbrukningsartiklar. (33140000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta sisältää seuraavat toimenpidepakkaukset:

Angiopakkaus kardiologinen KAKS

Pienet toimenpiteet radiologia KAKS

Biopsiapakkaus KAKS

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Räätälöidyt toimenpidepakkaukset
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Medicinska förbrukningsartiklar. (33140000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta sisältää seuraavan toimenpidepakkauksen:

Angiopakkaus konventionaalinen KAKS

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 026-041617

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Räätälöidyt toimenpidepakkaukset

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
12.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mölnlycke Health Care Oy
Nationellt registreringsnummer:0207465-2
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Nuts-kod:Mikkelin seutu (S101)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Mermaid medical A/S
Nationellt registreringsnummer:DK27924492
Ort:Stenlöse
Land:Danmark
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:B.Braun Medical Oy
Nationellt registreringsnummer:0111467-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:FINE Medical Oy
Nationellt registreringsnummer:25377188-9
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turun seutu (S023)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:193000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on hankkinut räätälöidyt toimenpidepakkaukset sopimuskaudella hankintapäätösten 22.6.2016 § 15 ja 30.112016 § 22 ja optiopäätöksen 8.5.2018 § 19 mukaisesti. Optiokausi on päättymässä 31.12.2019.

Kainuun uuden sairaalan valmistumisen (1/2020) ja toiminnallisten muutosten vuoksi uuden hankinnan kilpailutus on viivästynyt. Tällä hankintailmoituksella jatketaan räätälöityjen toimenpidepakkausten hankintakautta 30.6.2020 saakka tai kunnes uuden hankintasopimuksen mukainen räätälöityjen toimenpidepakkausten tuotanto ja toimitus ovat varmistuneet.

Räätälöityjen toimenpidepakkausten hankinta on välttämätöntä Kainuun uuden sairaalan yksiköiden toiminnan kannalta.

«« Tillbaka