«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Oulun yliopisto : EBSCOn tietokantojen hankinta

12.09.2019 16:03
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018807
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Oulun yliopisto
FO-nummer 0245895-5
Postadress Pentti Kaiteran katu 1 / PL 8000
Postnummer 90014
Postanstalt OULUN YLIOPISTO
Land Finland
E-postadress kirjaamo@oulu.fi
Webbadress (URL) http://www.oulu.fi/yliopisto/
Typ av upphandlande enhet
Annan: julkisoikeudellinen laitos
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
EBSCOn tietokantojen hankinta
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
253301
Beskrivning av upphandlingen

EBSCOn tietokantojen hankinta suorahankintana ajanjaksolle 1.1.2020-31.12.2020

Huvudföremål
Huvudterminologi
Databastjänster. (72320000-4)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Oulu (K564)
Avtalets totala värde
109800.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn EBSCO Information Services
Land Tyskland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintamenettelynä on suorahankinta. Peruste suorahankinnalle on hankintalain 1397/2016 mukainen. 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta; EBSCOn tietokantoja ei ole yksinoikeuden suojaamisen liittyvästä syystä mahdollista hankkia muilta.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka