«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Perusturvakuntayhtymä Akseli : Perusturvakuntayhtymä Akselin vakuutusturvan hankinta yhtenä hankintana.

13.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018799
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-433958
Anbud 24.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

www.semita.fi

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Perusturvakuntayhtymä Akseli
Nationellt registreringsnummer:2338872-2
Postadress:Moisiontie 18
Postnummer:21270
Ort:Nousiainen
Land:Finland
Kontaktperson:Vakuutusmeklariliike Semita Oy
E-post:semita@semita.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.semita.fi

I.3) Kommunikation

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: (URL)

Adress: (URL) www.semita.fi

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)www.semita.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Perusturvakuntayhtymä Akselin vakuutusturvan hankinta yhtenä hankintana.
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Finans- och försäkringstjänster. (66000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Perusturvakuntayhtymä Akselin vakuutusturvan hankinta yhtenä hankintana.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 824800 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Perusturvakuntayhtymä Akselin vakuutusturvan hankinta yhtenä hankintana.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 dagar
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Kyseessä on toistaiseksi voimassaolevat vakuutukset.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
24.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 1.4.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:24.10.2019 12:15

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.9.2019
«« Tillbaka